Blog

Blog
Eliberați-vă întreprinderea!

Comments (0) - Dezvoltare Personală

Eliberați-vă întreprinderea!

Eliberați-vă întreprinderea de structurile ierarhice! Aceasta este baza curentului managerial al întreprinderii eliberate, evocate de mulți ani în literatura economică, dar popularizată cu adevărat în 2009 de către profesorul Isaac Getz și echipa lui. Eliberarea întreprinderii, concretizată prin suprimarea funcției manageriale, ar favoriza creativitatea și competitivitatea. Dar până la urmă, o întreprindere eliberată, chiar poate funcționa? Care sunt limitele sale? Ce întreprinderi au adoptat eliberarea?

O mică istorie a întreprinderilor eliberate

Întreprinderea eliberată este un concept managerial apărut între anii 50 și 80 ai secolului trecut. Isaac Getz, profesor la ESCP Europa, autor a mai multor lucrări economice, s-a aplecat asupra acestui curent începând cu 2009 (mai ales pe siteul său – https://liberteetcie.com/). El a constatat că prima întreprindere cu adevărat eliberată datează din 1958. Bill Gore, conducător al firmei W.L. Gore and Associates, afirma că a vrut cu adevărat „să-și elibereze organizația de dictatul micilor șefi intermediari” pentru a favoriza luarea inițiativei și înflorirea talentelor.

Definiția întreprinderii eliberate

Dar până la urmă ce este o întreprindere eliberată? Este o firmă în care sistemul managerial nu este ascendent, ci organizat în grupuri mici. Fiecare serviciu își fixează propriul obiectiv și își gestionează organizația. Își ia propriile decizii în acord cu viziunea întreprinderii și, eventual, cu un obiectiv general fixat în amonte. Aici nu există un manager pentru a încadra un grup. Fiecare persoană evoluează printre egali! Această viziune are avantajul de a suprima funcțiile intermediare, limitând în acest fel sarcinile de raportare, procedurile, serviciile de control interne și externeși așteptarea unei validări din partea unui superior ierarhic îndepărtat pentru a lua o inițiativă. În versiunea sa extremă, întreprinderea eliberată va avea o structură plată, nu piramidală, fără a avea măcar un comitet de direcție. Conducătorul nu va avea puterea decât în elaborarea viziunii strategice a întreprinderii și a obiectivului pe termen lung, fără nicio putere în luarea deciziilor zilnice ale colectivelor interne. În același timp, serviciile de control de gestiune și direcția financiară vor fi suprimate. Destul de greu de realizat practic, această întreprindere eliberată…

Exemple practice

Este recunoscut că dezvoltarea la locul de  muncă, inovația, creativitatea, trec prin libertatea de inițiativă. Suprimând sau cel puțin limitând ierarhiile, deciziile se iau mai repede și întreprinderea câștigă în productivitate. Și atunci, pentru a încuraja personalul să se depășească, profitați de ideile și ambițiile lor, lăsați-i să crească și să rămână activi. Anumite firme mari adoptă o formă „îndulcită” a întreprinderii eliberate pentru unele dintre servicii sau anumite misiuni specifice.

SNCF (CFR-ul francez), de exemplu, a pus la punct „rețeaua de învățare”: grupuri de lucru autonome, care reunesc salariați din mai multe servicii, inclusiv șefi de tren și mecanici de locomotivă, însărcinate cu rezolvarea anumite probleme specifice cum ar fi planificarea, gestiunea urgențelor etc. Aceste grupuri transversale, fără manageri, sunt o reușită, conform declarațiilor firmei, pentru că au reușit să rezolve anumite probleme acolo unde serviciile tradiționale eșuaseră.

SSII Sogilis și-a eliberat și ea organizația. Fiecare serviciu, numit „celulă”, este responsabil pentru propriile decizii, inclusiv cele de a recruta sau de a selecționa proiectele de lucru. Obiectivul dat de către direcție este de a realiza o cifră de afaceri care să permită cel puțin acoperirea costurilor salariale și a cheltuielilor propriei celule. Aici, fiecare grup își ține propria contabilitate, își festionează costurile, angajările, clienții. Dispar serviciile de resurse umane și de contabilitate! Sogilis se compune de fapt din mai multe mini-întreprinderi în serviciul unei entități globale.

„Am senzația că grație unei structuri orizontale, fără relații ierarhice, schimburile sunt mai adevărate și sincere (…),” afirmă un salariat Sogilis într-un raport anual postat pe internet. „Suntem responsabili de alegerile care vor ghida proiectul (…) este mult mai logic ca viitorii colegi sa fie cei care se întâlnesc cu candidații!” Trebuie remarcat că SSII este foarte avansată în privința atragerii talentelor. Întrepriberea eliberată reprezintă în sine o imagine de marcă, un angajament la angajare și un mod de fidelizare a personalului pe baza libertății de acțiune și a punerii în valoare a competențelor fiecăruia!

Constrângerile unei întreprinderi eliberate

Reprezintă oare întreprinderea eliberată viitorul dezvoltării profesionale? Dacă este adevărat că și-a dovedit meritele în privința dezvoltării personalului la locul de muncă pentru anumite categorii de personal (diminuând în același timp cheltuielile de structură), ea schimbă perspectiva în privința cadrelor de conducere, a asumării responsabilităților, fixarea obiectivelor și mai ales viziunea strategică rămân în mod esențial legate de competitivitatea unei întreprinderi. În plus, fără posibilitatea urcării în ierarhie, va atrage oare întreprinderea eliberată atâția ambițioși câți are nevoie?

Alte articole pe care poate nu le-ați citit:

Talente căutate de întreprinderi pe care trebuie să le aveți sau să le dezvoltați

Antreprenori, cântăriți bine riscurile pe drumul spre succes

Secrete pentru a deveni un antreprenor prosper

Specificități ale pieței muncii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *