Managementul de tranzitie

tranzitie

Definiție

Managementul de tranziție înseamnă a apela la competențe operaționale externe, de înalt nivel, pentru o perioadă limitată, în scopul îndeplinirii unei misiuni specifice. Motivele pentru care o organizație face apel la un manager de tranziție sunt:

 • Restructurarea;
 • Redresarea în situații critice;
 • Încetarea activității, externalizarea unui serviciu;
 • Gestionarea unei crize;
 • Managementul temporar de înlocuire, de obicei în regim de urgență;
 • Dezvoltarea activității: implantarea în străinătate, dezvoltarea unui produs nou, acompaniamentul creșterii;
 • Fuziuni și achiziții, în special pentru reușita integrării organizaționale;
 • Îmbunătățirea proceselor: adoptarea unei noi tehnologii, punerea la punct a unui nou sistem contabil sau informatic;
 • Proiecte specifice: schimbarea strategiei grupului, acompaniament pentru o listare pe bursă, punerea la punct a unui sistem de raportare sau a unei proceduri bugetare;
 • Crearea unei societați sau a unei filiale (start-up).

Toate aceste situații sunt excepționale și urgente. Deci însuși obiectivul managementului de tranziție se bazează pe rapiditatea punerii în operă a soluției pe viteza cu care managerul de tranziție devine operativ și funcțional.

Managerul de tranziție

Managerul de tranziție este un profesionist cu experiență, având adesea o dublă experiență funcțională și operațională. El trebuie să fie:

 • Un leader autonom, solid, bun organizator, care aduce idei și practici noi;
 • Capabil de a cântari situația și de a lua decizii;
 • Orientat către acțiune și mai ales către acțiuni rapide;
 • Cu gândirea liberă, fără istoric și fără o ambiție personală în organizație dincolo de succesul misiunii;
 • Capabil să se sprijine pe un ansamblu de competențe funcționale și sectoriale adiționale;
 • Capabil să inducă și să conducă schimbarea, transformarea;
 • Apt să se integreze rapid și să devină operațional imediat.

Managementul de tranziție este mai mult decât un interimat pentru că nu este vorba doar de o ranforsare a personalului organizației pentru o anumită perioadă. Se poate spune că interimatul asigură continuitatea, în timp ce managementul de tranziție conduce schimbarea.

Îndeplinirea misiunilor ca și profilul managerului de tranziție sunt diferite. Managerul este „supradimensionat” în raport cu misiunea. Realizarea obiectivului său se face grație unei metodologii specifice. În cazul meu este vorba de o abordare sistemică și comunicațională rezultată din aplicarea studiilor și experiențelor școlii de la Palo Alto (Mental Research Institute) la nevoile organizațiilor.

Managementul de tranziție nu este consultanță. Aici vorbim de oameni de teren. De la sfaturi trecem imediat la acțiune în timpul misiunilor și ne integrăm personalului organizației, spre deosebire de consultant, care rămâne un actor extern.

Misiuni

Misiunile constau în:

 • Redresarea situației organizației / firmei în cazul unei crize operaționale, sociale sau legate de piață;
 • Lansarea unui proiect strategic;
 • Asigurarea continuității unui serviciu preluând temporar frâiele managementului.

Piața

Meseria de „Manger de Tranziție” este nouă în România. Ea s-a născut în SUA și Olanda în anii 70.

Dar și în Franța, această meserie a apărut abia la sfârșitul anilor 80 și a cunoscut un succes constant. În acest moment piața franceză este estimată la 300-350 milioane €, cu o rată anuală de creștere de 20-25%.

Proiectele de management de tranziție sunt realizate la nivelul de top management, iar 70-80% din misiuni privesc funcțiile de direcție generală, financiară, de resurse umane sau industrială. Industria este principalul consumator de management de tranziție cu 60% din misiuni. Restul de 40% este împărțit între servicii și distribuție.