Blog

Blog

Comments (1) - Uncategorized

Cultura eșecului – cheia succesului

Fie că vorbim despre viața profesională ori de cea personală, eșecul, insuccesul sunt noțiuni stigmatizate, tabu, care se preferă a fi evitate. Și totuși, un mare număr de patroni care au cunoscut mari succese îndrăznesc să vorbească despre eșec ca o condiție necesară a oricărei reușite. Tom Peters autor al cărții „Managementul haosului” (Chaos Management) se sprijină pe acest fapt pentru a propune o abordare originală, o veritabilă cultură a eșecului, derutantă la prima vedere…

Banalizarea eșecului: cheia succesului?

În loc de a ne fi teamă de eșec, ideea este aici de a-l integra în procesul muncii, pentru a fi cât mai prezent posibil, nu ca un îndemn la ratare pur și simplu, ci ca un corolar al inovației și al acțiunii.

Favorizarea acțiunii

Prima mare idee constă aici în favorizarea acțiunii și experienței mai mult decât reflecția anterioară și asta datorită incertitudinii și a complexității mediului ambiant. Conform lui Tom Peters, acțiunea este cel mai bun răspuns posibil în fața incertitudinii. De fapt cum să anticipezi ceea ce este incert? Diferitele planuri previzionale necesită mult timp și sunt incapabile să anticipeze situațiile viitoare și nici complexitatea lor. Și atunci în loc să pierdeți timp stabilind o oarecare anticipare este convenabil să vă lansați. Acționați și reacționați în funcție de rezultatul experienței (deci a eșecurilor și succeselor).

Încurajarea inovației

Inovația trebuie în ziua de azi să fie rapidă, reînnoită foarte repede. Și totuși, prin definiție ea se găsește pe terenuri necunoscute sau neexplorate. Deci trebuie să ieșiți de pe potecile bătătorite și să explorați necunoscutul, dacă vreți să inovați. Eșecul este aici creativ, instructiv. Dacă eșuăm rapid în experimentele noastre, riscăm totuși să întâlnim succesul și noutatea la fel de repede.

Nu dramatizați

Cu cât ne frecăm mai mult de insucces, cu atât mai puțină teamă ne inspiră; și cu cât ne este mai puțin frică, cu atât devenim mai îndrăzneți și mai preformanți. Un alt lucru, eșecul ne trimite la simplitate, a nu dramatiza eșecul va permite crearea unei culturi a excelenței, unde dreptul la eroare există. În acest fel, idealul perfecțiunii se apropie de omul imperfect.

În fine, eroarea decomplexată instaurează un climat de încredere între diferiții membri ai întreprinderii, iar absența judecății care rezultă este benefică pentru aceasta. În acest sens Tom Peters îndeamnă întreprinderea să vorbească de eșec, pentru că a vorbi în fiecare zi permite integrarea lui ca o valoare pozitivă a întreprinderii.

Favorizarea eșecului pentru a evita un „fiasco”: reducerea riscurilor

Nu uitați niciodată că marile nenorociri nu sunt decât acumularea cotidiană a erorilor cele mai mici și în  acest sens, conform lui Fred Brooks de la IBM: „Cum ajunge un proiect să aibă un an de întârziere? Câte o zi o dată.”

O „ratare” precoce este mult mai ușor de încasat. Ideea este aici că eșecul cu cât vine mai devreme, cu atât ne ajută să învățăm ceva în detrimentul micimii/inexistenței daunelor. Cel mai bun mijloc de a avansa senin este deci de a practica această cultură a „precocității rateului” pentru a corija imediat tirul și a instaura o ameliorare continuă.

În concluzie, crearea unei culturi a eșecului înseamnă crearea unei culturi a acțiunii, a inovației. Este ușor de înțeles că noțiunea de eșec este aici complet relativă, luată pe versantul cel mai pozitiv (singurul care ar trebui folosit). Chiar dacă un pic provocator, acest concept posedă o valoare pedagogică reală, pentru că în sânul societăților moderne (și nici măcar România nu face excepție) imaginea care se reflectă din „

nenorocire” se înrudește un pic cu moartea, ideea de fatalitate i se alătură, iar această reprezentare este din nefericire profund ancorată în subconștientul colectiv. De aceea stabilirea unei culturi a eșecului în sensul lui Tom Peters, înseamnă mai ales să combatem acceptarea precedentelor și să propunem o nouă definiție a noțiunii de insucces, definiție mult mai apropiată de această dată de legile naturii.

Și dacă este adevărat că acest concept se înrudește cu un proces de îmbunătățire continuă așa cum putem găsi în metodele agile, are meritul da a împinge la extrem dedramatizarea și permite integrarea completă și rapidă a valorii pozitive din moțiunea de eșec.

Alte articole complementare:

Cum răspundeți unei obiecții despre preț

Regulile de bază ale angajaților de elită

Găsirea factorilor de influență ascunși din organizația dumneavoastră

Despre schimbare în managementul schimbării

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *