Blog

Blog

Comments (1) - Dezvoltare Personală

Managementul colaborativ

Interesul individual poate îmbogăți colectivul!

Anumite episoade relativ recente au arătat limitele unui management dintr-o altă eră, condus de părțile minoritare într-o întreprindere. Atunci când strategia este lăsată doar în mâinile echipei de direcție, organizația își asumă riscul de a se găsi într-o situație de blocaj, în care neîncrederea ocupă tot spațiul și invită la interferențe.

Fără a avea intenția de a da lecții după furtună, uneori este înțelept să revii la elementele fundamentale ale comunicării pentru a încerca deblocarea unor situații care la prima vedere par fără ieșire. O abordare de partajare a dificultăților întâlnite de întreprindere între direcție și ansamblul colaboratorilor, manageri și salariați, ar fi oferit bazele elaborării de soluții pentru ieșirea de pe acest făgaș, instaurând în același timp un climat propice discuțiilor constructive pentru perenitatea întreprinderii.

Managerul de tranziție, căruia i se întâmplă de asemenea să se trezească în fața unor situații extreme, trebuie să răspundă rapid cererii clientului său și va trebui să adopte în mod natural o postură de deschidere și partajare, invitând la un management colaborativ.

Intervenind asupra proiectelor cu o miză mare, adesea structurante pentru întreprindere și putând avea o incidență asupra organizării sale viitoare și a modurilor de funcționare, el va dori să adune forța vie a întreprinderii pentru a concepe strategia necesară schimbării. Intervenția sa va conduce la punerea ansamblului echipelor într-o postură dinamică, putând lucra pentru a atinge, printr-un demers colectiv, o situație nouă plină de sens și de perspective. Acestea vor obține astfel competența și libertatea durabilă de a rezolva în toată autonomia problematicile întâlnite în mod obișnuit în cadrul unor schimbări semnificative. Fără a lua în calcul beneficiul major pe care-l reprezintă motivarea, care este fără îndoială motorul oricărei schimbări, capabilă să cucerească adeziunea tuturor echipelor.

Esgte vorba nu numai de a da dovadă de sinceritate și de voința de a asocia actorii, dar și de a-i implica într-un demers construcție și elaborare în comun pentru determinarea soluțiilor pertinente și de a răspunde așteptărilor tuturor părților implicate, de la salariați și până la acționari.

Această sinceritate, mânuită cu o anumită inteligență emoțională (Inteligența emoțională este capacitatea unui individ de a se conecta la propriile emoții și la ale celorlalți, pentru a-și adapta comportamentul în scopul construirii și întreținerii unei relații.), care conduce ansamblul întreprinderii să evolueze cu încrederea necesară pentru a face față încercărilor de neocolit ale unei lumi într-o schimbare perpetuă. Managerul de tranziție devine astfel un acompaniator care favorizează cooperarea ținând cont de bogăția competențelor și specificităților fiecărui colaborator.

Rămânând pragmatici, iată câteva ingrediente care vă vor permite să inițiați cu succes un management colaborativ, care vizează nivelarea ierarhiei și deblocarea organizației pentru a încuraja interacțiunea și complementaritatea salariaților:

  • Partajarea informației: încrederea nu se poate instala decât dacă toți colaboratorii sunt la zi cu realitățile și mizele întreprinderii.
  • Încurajarea valorilor de respect, deschidere și solidaritate: motivațiile profunde, sprijinite de convingerile morale profunde ale colaboratorilor, vor fi acceleratori pentru depășirea inevitabilelor elemente de neprevăzut în schimbările organizaționale. Ele permit de asemenea strângerea echipelor în jurul principiilor puternice, adevărați stâlpi ai organizației.
  • Alternativa alegerii: înseamnă așezarea colaboratorilor într-o manieră responsabilă în privința înțelegerii situațiilor și atingerea obiectivelor pe care și le vor fixa, în coerență cu strategia fixată. Această libertate de a alege generează o implicare mărită a fiecăruia și favorizează atingerea obiectivelor.
  • A face lucrurile treptat: evoluția modurilor de colaborare se pune în operă pe măsura înțelegerii situației, care necesită un timp ce nu poate fi comprimat. Managementul colaborativ este până la urmă o stare de spirit care trebuie insuflată organizației.

În concluzie, întreprinderea continuă fără încetare să evolueze și să se înnoiască. Capitalul său uman este mai mult ca oricând cheia asigurării reușitei sale, iar managerul de tranziție este un catalizator esențial în transformarea sa.

În cazul în care vă confruntați cu problematici dificile, cu situații tensionate, cu decizii strategice, rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a vă ajuta la găsirea unei soluții optime.

Alte articole complementare recomandate:

Sunteți candidații potriviți pentru un startup?

Iertarea celui care concediază

Elementele cheie ale schimbării

Informatică și internet – cifre care provoacă amețeală!

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *