Blog

Blog

Comments (1) - Uncategorized

Controlul sau reducerea costurilor?

Reducerea costurilor este întotdeauna necesară chiar și în situații stabile. Orice întreprindere producând bunuri și servicii are costuri cauzate de factorii de producție. Acestea pot fi definite ca obișnuite, de condițiile operaționale sau de consumul de bunuri și servicii într-o perioadă predefinită. Ele pot afecta fluzul de numerar sau pot fi generate de o anumită decizie.

Reducerea costurilor se poate realiza prin:

  • schimbări în structura costurilor;
  • mai puține cheltuieli;
  • mai mult profit;
  • o bună gestionare a costurilor;
  • optimizarea procesului în toate compartimentele afacerii.

Un concept bun de management al costurilor include o planificare adecvată și un control al costurilor.

În privința planificării, vor fi necesare informații substanțiale din diferite planuri, cum ar fi vânzări, achiziții, producție etc.

Controlul costurilor poate fi realizat verificând în mod constant deviațiile dintre plan și realizări. Orice deviație necesită o investigație aprofundată pentru a descoperi motivul și a aplica o măsură corectivă. Totuși, realizând un control postfactum înseamnă că deviația nu poate fi eliminată în cazul producției realizate ci doar pentru cea viitoare. De aceea cea mai bună practică este cea a controlului permanent. Acest lucru va conduce la deviații limitate sau chiar la eliminarea lor.

Managementul costurilor nu se limitează doar la producție. El se aplică și resurselor umane, finanțelor, achizițiilor, cercetării și dezvoltării, calității, asigurărilor și mijloacelor fixe.

Ca întotdeauna sunt la dispoziția dumneavoastră pentru aprofundare.

Articole complementare recomandate:

Management prin intermediul chestionarelor sistemice

Managementul și starea de bine a colaboratorilor

Cum să vă dezmeticiți când ați scăpat lucrurile din mână

Decizii care vă definesc ca antreprenor

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *