Blog

Blog

Comments (1) - Uncategorized

Despre inovația în organizații – Darwin sau Lamarck?

„Pentru o veritabilă politică de inovare trebuie suscitată o dezordine creativă și darwinistă înainte de intrarea în funcțiune a unei excelențe lamarckiene”. – Pascal Picq, „Un paleoantropolog în întreprindere”, 2014

Pentru a face o recapitulare a teoriilor evoluționiste, există o diferență de abordare a eredității și a evoluției speciilor între Darwin și Lamarck. Într-un mod caricatural, pentru Lamarck, girafele și-au lungit gâtul pentru a ajunge la frunzele arborilor și transmit acest caracter dobândit, în timp ce pentru Darwin, girafele cu gâtul cel mai lung sunt cele care au cel mai mare succes reproductiv.

În ce fel putem aplica acest lucru întreprinderilor și la dezvoltarea inovației? Această paralelă a fost aplicată în mod strălucit în dezvoltarea inovației în întreprindere de către Pascal Picq prin opera sa „Un paleoantropolog în întreprindere”, pe care vă invit să o citiți. Iată mai jos câteva extrase.

Problema nu este în mod evident de a opune cele două tipuri de inovație ci de a înțelege în ce circumstanțe trebuie căutate unele sau altele.

Cele două tipuri de invovație lamarckiană sau darwiniană

Conform lui Pascal Picq „se pot distinge 2 tipuri de inovații, una calificată drept lamarckiană și cealaltă drept darwinistă.

Prima răspunde solicitărilor mediului și este activă. Este demersul inginerilor și al cercetării aplicate.

Cea de-a doua se bazează pe algoritmul darwinist producând idei fără a le discerne pertinența sau utilitatea. Este demersul cercetării fundamentale.

Există această decuplare între producția ideilor și cerințele mediului. Apoi, dacă unele sunt selecționate, ele fac obiectul unei dezvoltări și îl găsim pe Lamarck.”

Pentru o diversitate de profiluri și experiențe

Compartimentele de cercetare-dezvoltare compuse din persoane cu același profil nu pot produce decât inovații lamarckiene, ceea ce funcționează în sectoarele mari susținute de stat – lumea lamarckiană, dar sunt mai puțin în largul lor în cadrul competiției mondiale – lumea darwinistă”.

Pentru a inova să favorizăm o cultură a încrederii

„Neîncrederea în ceilalți, chiar condescendența față de cei care au o altă formare profesională, nu favorizează inovația darwininistă.

Aceasta necesită o cultură a încrederii în colaboratori, de a-și asuma ideile bune chiar dacă se dovedesc de fapt irealizabile, dar pot să reapară în alte circumstanțe.”

Să dezvoltăm inovația darwinistă

„Dispunem de cei mai buni ingineri pentru a realiza inovația lamarckiană, dar este fundamental să dezvoltăm inovația darwinistă pentru a le desfășura în totalitate talentele.”

Sursa extraselor: Palcal Picq,  „Un paléoanthropologue dans l’entreprise”, Edition Eyrolles, 2014.

Articole complementare recomandate:

Accelerarea schimbării

Vechile modele de business se transformă în era digitală

Despre management și inovație

De ce este atât de mare rezistența angajaților la schimbare?

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *