Blog

Blog

Comments (1) - Uncategorized

Secretul stilului de comunicare

Secretul comunicării dumneavoastră personale trebuie să scoată la suprafață ceea ce aveți mai bun, ceea ce ceilalți vor recunoaște și vor resimți într-o manieră percutantă și convingătoare. Dumneavoastră sunteți aceia care trebuie să descoperiți și să înțelegeți unde vă situați și să vă exploatați stilul și punctele forte care vă animă comunicația personală.

Descoperiți-vă propiul stil

Aveți un stil propriu de comunicare căruia trebuie să-i cunoașteți punctele forte și axele de ameliorare pentru a vă conduce schimburile cu maximum de succes. Dacă aceia care lucrează cu dumneavoastră vă înțeleg stilul se vor adapta și își vor asuma mai puține riscuri în comunicare. Fiecare poate respecta diferențele celuilalt, ceea ce dezvoltă o echipă mai puternică, inovatoare și productivă. Există o legătură profundă între stilul dumneavoastră de a învăța și cel de comunicare. Robert V. Keteyan, consultant în comunicare și coach, a scris „Do You Know What I Mean?”, referitor la descoperirea stilului de comunicare personal. Ceea ce este foarte interesant este faptul că stabilește categorii între stilul de învățare și modul de comunicare.

Interpersonalul

Stilul de învățare preferat este interpersonal dacă este important pentru dumneavoastră să vă obțineți gânduri și sentimente în mod liber, atunci când alții cer un sfat, dacă sunteți interesați de dinamica emoțională în relațiile interpersonale, dacă sunteți condus de interpersonal, sunteți în ascultare în relațiile umane. Înțelegeți intuitiv sentimentele, motivațiile și obiectivele celorlalți, iar înțelegerea dumneavoastră față de clientelă este ancorată în legăturile afective pe care le dezvoltați.

Intrapersonalul

Stiulul preferat de învățare este intrapersonal dacă învățați singur și vă situați în centrul înțelegerii celorlalți, dacă pentru a ajunge la claritate aveți nevoie mai întâi să vă înțelegeți sentimentele, intențiile, motivațiile și obiectivele. Știți să vă orientați gândind în mod independent. Aveți o tendință către introspecție și înțelegeți valorile profunde inerente unei situații. Vă folosiți experiența interioară ca pe un mijloc de a vă conecta cu ceilalți și de a ghici intenția din spatele evenimentului.

Lingvistul

Optați pentru un stil de învățare lingvistic atunci când țineți să folosiți cuvinte, când sunteți atenți la semnificația lor, pe care vă place să o explicați, să-i învățați sau să-i convingeți pe alții. Forța dumneavoastră constă în conceptualizarea cuvintelor. Explicațiile și descrierile dumneavoastră sunt clare și precise în mod natural.

Logicul

Stilul dumneavoastră de învățare preferat este logic dacă raționați etapă cu etapă atunci când gândiți și vorbiți. Aveți nevoie să vă urmăriți ideile până la concluzia logică fără a vă întrerupe și încercați să găsiți o explicație rațională pentru orice. Simțul dumneavoastră logic clasează ideile într-un mod coerent și eficient. Înțelegeți înlănțuirea evenimentelor, cunoașteți cifrele și modul în care se raportează la înaintarea proiectului de la început până la sfârșit.

Spațio-vizualul

Acesta indică faptul că stilul dumneavoastră de comunicare preferat se sprijină pe o viziune a lucrurilor din unghiuri diferite. Conceptualizați cu ușurință relațiile dintre fapte și folosiți adesea metafora pentru a le explica altora. Aveți o amplitudine de vedere care vă permite să priviți situațiile în ansamblu și astfel să discerneți relațiile între diferitele părți ale unui proiect.

Kinestezicul

Aveți un stil kinestezic dacă trăirile senzoriale sunt puternice, dacă percepeți sentimentele celorlalți și dacă mișcarea fizică vă permite să tratați informația. Natura simbolică a comunicării dumneavoastră constă în raportarea și conectarea frecventă a unui simbol care adună elementele importante ale unui proiect.

Auditivul

Stilul de învățare preferat este auditiv dacă remarcați tonul vocii celui care vă vorbește și dacă sunteți capabil să ghiciți pornind de la acest ton ceea ce simte. Ați remarcat că muzica vă ajută să gândiți.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *