Blog

Blog

Comments (1) - Uncategorized

Managementul de tranziție, un briceag elvețian al transformării organizațiilor

A nu se adapta la o lume într-o mutație constantă înseamnă a se condamna. Transformarea este, astăzi mai mult decât ieri, vitală pentru companii. Dar demersul este complex, atât de multe lucruri îl frânează, atât din partea conducătorilor cât și a salariaților. Ori a recurge la managementul de tranziție este o soluție eficientă pentru a depăși acest punct.

Mondializare, hiperconcurență, noi tehnologii, bulversarea obiceiurilor de consum… Lumea se schimbă și încă în mare viteză! Rapiditatea evoluției obiceiurilor de consum necesită din partea întreprinderilor o colosală capacitate de adaptare.

Adaptare sau dispariție

Astăzi pentru a rămâne în cursă, întreprinderile trebuie să-și pună în permanență întrebări asupra pertinenței modelului lor de business și a surselor de venit. Toate organizațiile sunt de-acum înainte conduse spre o transformare pentru a se adapta pieței și noilor obiceiuri de consum. Reanalizarea propriilor scheme economice nu este nici evidentă și nici ușoară. Și asta chiar pentru conducători care uneori nu pot anticipa suficient de devreme evoluțiile pieței. Rezistența la schimbare nu este doar apanajul salariaților. Autoanaliza necesită o mare capacitate de deschidere. Trebuie să puteți identifica inovațiile, mai ales cele de ruptură, care vă vor revoluționa, mai mult sau mai puțin afacerea. A rezista inovației înseamnă viceversa, a se condamna.

A explica și a incita la angajament

Frânele sunt în principal de ordin psihologic și intervin atât în amonte cât și în punerea în operă a schimbării. Transformarea unei întreprinderi este complexă, cu atât mai mult punerea sa în practică. Această etapă va antrena adesea multe bulversări în organizație și în organigrama întreprinderii. Modificările pot genera teamă și imobilism. Pedagogia trebuie introdusă la toate etajele organizației. Schimbarea trebuie explicată și indusă salariaților și partenerilor sociali pentru ca aceștia să se angajeze pe această nouă cale.

O viziune clară și partajată

Mesajele trebuie să fie clare și să dea o orientare pe termen scurt, mediu și lung. Încarnarea și partajarea unei viziuni și a unei strategii organizaționale este esențială pentru a îmbarca colaboratorii pe vapor și a reuși traversarea furtunilor. Altfel aceștia rămân pe chei. Iar transformarea este însoțită de un plan de salvare a locurilor de muncă. Nu trebuie lăsată demotivarea să se extindă ca o cangrenă în organizație, ci trebuie combătută cu orice preț și să reușiți să mobilizarea trupelor. Comunicarea internă, dialogul și pedagogia sunt factorii cheie ai succesului.

În aceste situații își găsește sensul managementul de tranziție pentru că este briceagul elvețian al transformării organizațiilor. Întreprinderea se poate dota astfel cu un profesionist de înalt nivel pentru a o însoți pe acest drum cu obstacole. Ea va beneficia între altele de un manager dotat cu puternice calități de leadership mobilizatoare. O calitate esențială pentru a coaliza trupele spre un obiectiv comun și pentru a transforma frânele în pârghii ale transformării.

Și încă un avantaj care nu este de neglijat: recurgând la o persoană din exterior, care nu are un pasiv cu salariații prin decizii anterioare, întreprinderea își acordă mijloacele pentru a duce la bun sfârșit planul său de transformare. Nici aportul de sânge proaspăt în organizație nu trebuie subestimat. Managerul de tranziție, pe lângă ochiul proaspăt în organizație și experiența sa solidă, aduce o vedere de ansamblu și soluții inovatoare, uneori importate din alte sectoare de activitate.

Utilizarea managementului de tranziție permite o intervenție rapidă în privința stabilirii unui diagnostic și al unei prime propuneri pentru un plan de acțiune.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *