Blog

Blog
Măsuraţi riscul fiecărei decizii ca manager

Comments (0) - Dezvoltare Personală

Măsuraţi riscul fiecărei decizii ca manager

Fiabilitatea informaţiei pe care se bazează decizia dumneavoastră este întrebarea cheie pe care trebuie să v-o puneţi.

Luarea deciziilor zilnice

În fiecare zi luaţi decizii bazându-vă pe informaţii provenind din diferite surse, asumându-vă un anumit nivel de risc. Cunoaşterea acestui nivel devine din ce în ce mai important, chiar esenţial într-o economie instabilă unde rezultatele pot fi contrare celor scontate. Atunci când luaţi o iniţiativă trebuie să controlaţi riscurile legate de alegerea sau de strategia dumneavoastră şi să aveţi o idee clară despre informaţia pe care vă bazaţi. Şi totuşi luaţi foarte rar în calcul gradul de interdependenţă care leagă între ei anumiţi parametri, chiar dacă acest lucru poate avea efecte după luarea deciziei.

Complexitatea naturală şi intrinsecă a oricărui sistem

Complexitatea este caracteristica principală a oricărei decizii. Este o informaţie esenţială care trece dincolo de ceea ce sunt capabile să furnizeze tehnicile clasice. Măsura acestei complexităţi permite verificarea pertinenţei deciziei dumneavoastră şi nivelul de control al unui sistem. Harta complexităţii identifică şi indică riscurile potenţiale, reflectă structura relaţiilor între variabilele sistemului şi conţine indicatorii necesari pentru a controla acest sistem.

Cum să-ţi faci o idee despre riscurile asociate unei decizii

Trebuie să măsuraţi distanţa care vă separă de nivelul de control absolut pentru a vă face o idee concretă despre riscurile asociate deciziei dumneavoastră. Cu cât vă îndepărtaţi de această autoritate globală, cu atât creşte riscul potenţial. Cu cât o decizie se fundamentează pe un mic număr de reguli, cu atât este mai greu de gestionat.  Pentru că decizia şi acţiunile dumneavoastră care decurg sunt consecinţa interacţiunilor între diferitele surse de informaţie, impactul interacţiunilor care vă scapă de sub control reduce fiabilitatea previziunilor. Acest lucru nu înseamnă că decizia dumneavoastră nu trebuie luată, dar că trebuie să fiţi prevăzător şi să elaboraţi un plan de urgenţă pentru a face faţă neprevăzutului. Din contră, cu cât sunteţi mai aproape de controlul total al unui sistem sau al unei situaţii date, cu atât există mai puţine riscuri. Dacă sunteţi confruntat cu un sistem închis, toţi parametri fiind mai mult sau mai puţin conectaţi, acest lucru vă lasă o marjă de manevră redusă.

Un indicator pertinent de pilotaj

Măsurarea sistemului  furnizează un indicator pertinent al manevrabilităţii sale, contribuie la evaluarea preciziei, a eficienţei deciziilor aplicabile sistemului şi indică fragilităţile potenţiale. Într-o economie stabilă acest nou nivel de performanţă furnizează o informaţie capitală şi inedită. Toţi managerii ar trebui să ţină cont de acest indicator înaintea oricărei decizii strategice, în scopul anticipării riscurilor potenţiale.

Alte articole recomandate:

Trei personalități indispensabile oricărei afaceri

Un playlist pentru a fi productiv la birou

Cele 5 provocări contemporane cărora trebuie să le facă față directorii generali

Analiza sistemică a organizațiilor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *