Blog

Blog

Comments (0) - Uncategorized

Câteva reguli de bază pentru reușita misiunilor de tranziție sau restructurare

Când se realizează o misiune de management de tranziție sau restructurare/redresare, nu este vorba întotdeauna de o criză sau o urgență. Misiunea poate avea ca sursă o dorință de inovare, de creștere a profitabilității sau chiar aceea de a crește societatea printr-o achiziție externă. Dar atenție: misiunile de tranziție ies din cadrul normal și obișnuit de funcționare al organizației și necesită expertize particulare și punctuale. Pentru a reuși asemenea misiuni este necesară respectarea câtorva reguli.

  1. O definire corectă a misiunii

Intervenția managerului de tranziție trebuie să aibă o durată limitată, pe un domeniu determinat, cu obiective clare și realiste, într-un cadru financiar bine definit și eșalonată în timp printr-o planificare precisă cu livrabile intermediare măsurabile. Fiecare dintre aceste cuvinte cheie trebuie să găsească un răspuns detaliat în ordinul de misiune.

  1. Precizarea puterii personale

Pentru o bună execuție a acestei misiuni, trebuie ca fișa de misiune să fie foarte clară. Și trebuie de asemenea înțeles faptul că nu puteți avea mai multă putere decât acela care v-o dă, oficializarea atașamentului managerului de tranziție fiind punctul esențial.

  1. Fixarea criteriilor de performanță ale misiunii

Pentru a cadra corect intervenția, criteriile de performanță ale misiunii trebuie să fie bine precizate. Altfel spus trebuie precizată baza de judecată a acțiunii managerului de tranziție. Aceste criterii trebuie aliniate cu obiectivele misiunii. Este de asemenea esențială expunerea mijloacelor de care dispune managerul de tranziție și de a clarifica limitele puterii acestuia insistându-se pe ceea ce nu poate face.

  1. Aprecierea priorităților

Prioritățile sunt asociate și aliniate cu trei tipuri de orizonturi: termen scurt, mediu și lung. Dar aceste acțiuni pe termen scurt nu înseamnă neapărat acțiuni imediate. Și viceversa, acțiunile pe termen lung nu înseamnă acțiuni amânate în timp; din contră, acțiunile pe termen lung sunt cele care trebuie inițiate rapid ținând cont de inerția care însoțește realizarea lor. Acțiunile imediate de management trebuie luate în cazurile de urgență. O metodă bună de apreciere a urgenței este de a analiza situația luând în considerare riscurile. Dar managerul va păstra în memorie criteriile pe baza cărora va fi măsurată acțiunea sa. Acest lucru înseamnă că managerul trebuie să dispună de o bună apreciere a contextului pentru a ști cum să ordoneze prioritățile.

  1. Să rămână neutru

Pentru a reuși în misiunea lui, managerul de tranziție trebuie să disocieze simptomele de efectele generatoare. Dar faptul de a urca la sursa problemelor pune în lumină disfuncționalitățile trecute. Este ușor să emiți o judecată post factum asupra deciziilor luate. Dar trebuie totuși păstrată o poziție neutră în raport cu persoanele și păstrate deciziile în contextul lor.

Alte articole pe teme similare:

Despre schimbare în managementul schimbării

Aplicarea metodologiei școlii de la Palo Alto în organizații

Integrarea aportului lui Mintzberg şi al şcolii de la Palo Alto în intervenţiile sistemice în organizaţii

Să ne concentrăm pe 4 zone atunci când conducem schimbarea

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *