Blog

Blog
Eficiența leadershipului personal

Comments (0) - Dezvoltare Personală

Eficiența leadershipului personal

Leadershipul personal efectiv poate fi concentrat pe competențele pe care le aveți în:

  • A-i influența pe ceilalți;
  • A facilita munca și colaborarea în echipă;
  • A fi un catalizator al schimbării;
  • A gestiona conflictele;
  • A-i ajuta pe ceilalți să crească;
  • A avea și a ști să comunicați o viziune integrată.

Din nefericire, ameliorarea competenței în aceste domenii este adesea o provocare. Haideți să vă explic de ce… Spre deosebire de informațiile factuale, care sunt procesate de către neo-cortex, abilitățile legate de oameni sunt procesate într-o altă parte a creierului. Această parte reglează informațiile și răspunsurile emoționale, în loc de cele logice. Îmbunătățirea competențelor de leadership face în primul rând necesară înlocuirea unor vechi obiceiuri cu unele noi și nu suntem capabili să facem acest lucru doar prin învățare și dobândirea unor noi cunoștințe. Aceasta este diferența între neo-cortex și amigdala cerebrală, așa cum se numește această parte a creierului.

Există mai multe obstacole inerente în acest proces. Și mai toată lumea admite că este loc de îmbunătățiri. Prima provocare se referă la zonele care trebuie ameliorate. Avem cu toții unghiuri moarte, fără vizibilitate. Suntem conștienți de unele neajunsuri, dar, de obicei, nu de toate. În al doilea rând pentru a distruge obiceiuri vechi și a le înlocui cu altele noi este nevoie de hotărâre, insistență și timp. De obicei este nevoie și de ajutorul altora – oameni care ne pot arăta când și unde am acționat în sens contrar intențiilor noastre. Este important să folosim o evaluare pe care ne putem baza pentru identificarea zonelor cu potențial de creștere. Pornind de la aceste rezultate putem crea un plan de dezvoltare care susține zonele mai slabe și dezvoltă punctele forte. Aspectul final al unui plan de dezvoltare personală de succes constă în a avea cât mai mulți oameni care vă pot susține, care vă pot da un feedback real fără a vă judeca și care vă pot ajuta să faceți corecțiile necesare de-a lungul drumului.

Cultura organizațională

Elementele fundamentale ale unei culturi organizaționale puternice sunt:

  • Dezvoltarea unui scop puternic și convingător;
  • Identificarea misiunii organizației pentru a-și atinge scopul;
  • Agrearea unui set de valori cu ajutorul cărora să-și ducă misiunea până la capăt;
  • Adoptarea unei atitudini de lider la dispoziția celorlalți în toată organizația.

Scopul unei organizații este chiar „motivul” pentru care există. Și nu atât ce face cât ceea ce se zbate să realizeze. Este o afirmație a unui bine suprem pe care încearcă să-l obțină. Răspunde la întrebarea: „de ce suntem aici?” și ajută la clarificarea și concentrarea fiecărei persoane din organizație. Este etalonul cu care se măsoară deciziile.

Misiunea unei organizații este ceea ce face. Este o definiție a ceea ce face compania pentru a-și atinge scopul declarat. Începe prin a defini competențele cheie ale unei afaceri și ajută la menținerea concentrării pentru atingerea scopului.

Setul de valori reprezintă modalitatea în care acționează. Definește ceea ce apreciază cel mai mult în execuția misiunii sale. Nu este o listă atotcuprinzătoare de valori posibile a oamenilor și a conduitei lor. Definește comportamentele și cultura în interiorul unei organizații. Ajută la fixarea unor linii directoare referitor la ceea ce este și nu este acceptabil.

În miezul leadershipului la dispoziția celorlalți, așa-numitul servant leadership, este premisa că clientul este cea mai importantă persoană pentru organizație. Ca o consecință a acestei premise, cei mai importanți oameni din organizație sunt cei din prima linie. Ei sunt aceia cu care interacționează clienții în fiecare zi. Iar înțelegerea acestui fapt determină filozofia că treaba managerului acestora este de a le ușura munca și de a o face cât mai eficientă, astfel încât clienții să aibă cea mai bună experiență posibilă. Rezultatul este o organigramă care arată ca o piramidă inversată. Această atitudine de servant îi face pe lideri să se concentreze pe dezvoltarea celor din jurul lor. Și se ajunge la o muncă colaborativă a oamenilor care lucrează împreună și la un mediu de lucru orientat spre soluții.

Dar cum se ajunge la dezvoltarea scopului, misiunii și valorilor? Întocându-ne la înțelegerea leadershipului servant și la importanța fiecăruia în organizație, crearea scopului, misiunii și valorilor necesită ajutorul oamenilor din toate părțile companiei. Acestea (scopul, misiunea și valorile) trebuie să fie relevante pentru toți cei implicați, trebuie să fie consistente una față de cealaltă și trebuie să fie folosite în mod curent ca un etalon pentru decizii și politici. Nu e nimic mai rău decât dezvoltarea unui set de valori, care apoi vor fi doar mimate, nefiind folosite în activitatea zilnică. Unei asemenea practici îi lipsește integritatea și duce la demoralizare.

Pe scurt, atunci când combinăm competența personală în toate domeniile leadershipului cu o cultură organizațională care susține oamenii, dezvoltarea și succesul lor, ajungem la un nivel excepțional de leadership care inspiră oamenii să depună cel mai mare efort.

Alte articole pe care poate nu le-ați citit:

Despre business plan: 5 lucruri pentru a fi citit

Cum să reușești să-ți păstrezi liniștea și echilibrul în ciuda dificultăților

Despre dictatura urgențelor

Cum să excelați în automotivare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *