Blog

Blog
Cele cinci bariere comune ale muncii eficiente în echipă

Comments (0) - Uncategorized

Cele cinci bariere comune ale muncii eficiente în echipă

Echipele de succes produc rezultate extraordinare în toate aspectele unei afaceri. Dar echipele nu reușesc aă-și atingă adevăratul potențial datorită barierelor întâlnite pe drumul spre succes. Care sunt însă aceste bariere și cum pot fi depășite?

Agendele individuale

Oamenii sunt obișnuiși să aibă grijă de ei. Probabil ni s-a spus tuturor sau am auzit pe cineva spunând că trebuie să tindem a fi lideri. Cu alte cuvinte să ne concentrăm toată atenția pe propria agendă în loc de cea a echipei.

Soluție: Atunci când sunteți într-o echipă, concentrați-vă doar pe contribuția unică pe care o aduceți la rezultatul global și puneți rezultatele echipei pe primul plan.

Gândirea îngrădită

În organizații, obținerea unui rezultat va depinde de toți cei care lucrează împreună la un anumit proces. Luați exemplul unui spital dintr-o țară civilizată. Cineva trebuie să facă programarea inițială pentru a vedea un doctor. Dacă doctorul își dă seama că pacientul are nevoie de o operație îl va pune pe o listă de așteptare, îl va notifica asupra datei operației și va avea grijă să fie realizate toate evaluările pre-operatorii necesare.

O dată ce sunt acceptați, trebuie făcute aranjamentele pentru realizarea tuturor acțiunilor la momentul potrivit, inclusiv planurile pentru externare, suportul și medicația la domiciliu.

Fiecare dintre aceste sarcini necesită contribuții din partea unor departamente diferite, dar este foarte ușor să se omită ceva, mai ales atunci când oamenii sunt ocupați și siliți la o gândire limitată. Cu alte cuvinte să-și vadă doar de bucățica lor, izolați, fără a lua în considerare impactul asupra celorlalte activități din cadrul procesului și cel mai important, clientul (în acest caz pacientul).

Soluție: Aveți grijă ca echipa să aibă timp să înțeleagă impactul acțiunii sau inacțiunii lor asupra celorlalți și mai ales asupra clientului.

Lipsa de încredere

Majoritatea oamenilor simt nevoia unei confirmări că și ceilalți vor reuși să se integreze în munca de echipă. Cu alte cuvinte trebuie să aibă încredere. Clădirea încrederii necesită timp, efort, implicare și convingere. Nu există niciun fel de formulă magică, doar acțiuni care sunt mai vocale decât vorbele.

Soluție: Implicați-vă și arătați prin acțiune că ați fost de acord și că se poate avea încredere în voi în privința rezultatului final.

Neclaritatea în privința a ceea ce trebuie realizat

Echipele au nevoie să știe ce trebuie să obțină. Cu alte cuvinte, ele au nevoie de rezultate specifice și măsurabile. Echipele sunt adesea formate cu scopuri vagi cum ar fi îmbunătățirea retenției, reducerea greșelilor sau micțorarea ciclului de raportare, pentru a da doar câteva exemple. Această lipsă de claritate este o rețetă garantată pentru dezamăgiri.

Soluție: Stabiliți rezultate specifice și măsurabile pentru echipele dumneavoastră cum ar fi, de exemplu, reducerea numărului de zile de concedii medicale până la 30 iunie.

Absența conflictului

În echipe, în special în organizațiile care au performanțe bune, conflictul este adesea absent. Ne merge bine așa că ne putem culca pe lauri și nu trebuie să clătinăm barca. Acesta ar putea fi mottoul. Conflictele nu trebuie privite ca aspecte negative, ci ca moduri constructive de a obține tot ce e mai bun de la oricine.

Soluție: Încurajați dezbaterile și provocările constructive în interesul obținerii a ceea ce are mai bun fiecare.

Echipele de succes vor face o diferență reală în privința rezultatelor obținute. Deci ce bariere mai trebuie să depășiți pentru a obține cele mai bune rezultate de la echipele voastre?

Alte articole care s-ar putea să vă placă:

Trei personalități indispensabile oricărei afaceri

Întrebări pe care și le pun recrutorii în timpul interviului

Configurațiile organizaționale ale lui Mintzberg

Reumanizarea organizațiilor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *