Blog

Blog
Ce stil de management să alegeți pentru proiectele digitale

Comments (0) - Uncategorized

Ce stil de management să alegeți pentru proiectele digitale

Astăzi organizațiile au dificultăți în aplicarea unei strategii omogene de exploatare a datelor. Lipsa comunicării între diferitele departamente încetinesc schimbările puse la punct. Proiectele sunt întotdeauna mai lungi sau nu reușesc. Una dintre soluțiile propuse este de a tinde spre o transformare managerială organică: adică o organizare orizontală, pe proiecte și pe echipe.

Unul dintre cele mai mari obstacole în valorizarea datelor, inima proiectelor digitale, este organizarea întreprinderii pe departamente. Un studiu referitor la exploatarea datelor în Franța arată că 39% dintre organizațiile avansate în transformarea digitală consideră că această metodă de management este o frână în exploatarea datelor. Organizația rigidă este deci cel mai important obstacol și cel mai dificil de surmontat. Digitalizarea conduce întreprinderile spre schimbarea metodelor lor de lucru. Astăzi, metodologiile organice au o rată superioară de reușită în proiectele digitale. Stâlpul acestei reușite este comunicarea între diferitele funcții ale acestor rețele. Managementul organic în ansamblul său este organizarea unei întreprinderi pe proiecte și pe echipe.

Modelul organic

Managementul organic se opune modelelor inventate de Ford pe departamente, considerate prea rigide. În fața instabilității în creștere a piețelor, organizațiile au pus la punct structuri mai lejere și mai puțin centralizate. Aceste structuri mai lejere permit o agilitate crescută, care răspunde mai bine evoluțiilor imprevizibile. În mod concret, fiecare echipă este configurată în funcție de nevoile unui proiect. În locul unui departament de marketing și a unuia de IT, veți găsi o echipă cu o misiune specifică. Pentru o misiune SEO, de exemplu, echipa include dezvoltatori, profiluri de marketing și ingineri. Această amestecare permite gestionarea rapidă a unui proiect de la A la Z. Fricțiunea și lentoarea obișnuită din organizarea pe departamente nu mai există, iar mizele politice sau de comunicare dispar. Toată lumea e în aceeași barcă. Ea se traduce printr-o centrare pe corebusiness, o reducere a nivelurilor ierarhice și o coordonare mai suplă și mai rapidă. Această centrare este un atuu în cazul proiectelor digitale. De fapt meseriile folosesc aceleași sisteme de informații, aceleași metodologii de extracție a datelor, aceeași strategie de achiziție a datelor. Crearea unui proiect pe un soclu solid înseamnă asigurarea succesului proiectelor digitale.

Frânele organizării pe funcții

Zidurile sunt rezultatul unei organizări pe funcțiuni. Departamentele comunică și interacționează în principal în interior și lucrează foarte rar cu alte divizii. Marketingul, de exemplu, își dezvoltă în acest fel propria sa cultură și are dificultăți în a intra în contact cu comercialii și producția. Această lipsă a transversalității este un obstacol important, deoarece complică accesul la date și la colaborare. Fiecare funcție organizează și pune în valoare datele sale pentru a servi propiile sale obiective, ceea ce explică absența unei viziuni unificate. Provocarea pentru întreprinderile din ziua de astăzi este deci de a pune în comun sursele de date situate în funcții diferite și să elibereze în acest fel datele din silozurile organizaționale. La nivelul departamentelor de marketing și comercial de exemplu, potențialul neexploatat este enorm: încrucișarea și corelarea diverselor lor surse vor permite obținearea unei viziuni a clientului de 360°. Studiul califică transversalitatea datelor de proiect ca prim factor de succes al întreprinderilor care doresc să se lanseze în valorizarea propriilor date. O unitate orizontală însărcinată cu proiectele de date are puterea să garanteze această transversalitate.

O metodologie provenită din teatrul clasic

A reuși proiectele digitale înseamnă să reușiți să faceți să interacționeze indivizi cu competențe foarte diferite, pe scări de timp foarte scurte. Obiectivul este ca dezvoltatorii, designerii și comercialii să lucreze împreună. Atingerea acestui scop are rădăcinile într-una dintre regulile teatrului clasic, numită regula celor trei unități.

Unitatea de loc: contrar organizării departamentelor pe etaje, echipele sunt repartizate pe același platou. Dialogul este facilitat și cooperarea ameliorată. Partajarea unui același loc fizic crează un sentiment de apartenență și întărește coeziunea echipei.

Unitatea de timp: decupajul pe săptămâni a obiectivelor de atins permite prioritizarea nevoilor utilizatorului final.

Unitatea de acțiune: acestea sunt faimoasele povești ale metodelor agile, cu toată acțiunea realizată de echipă, care trebuie să-l servească pe utilizator. Acest lucru permite o concentrare permanentă pe ceea ce aduce valoare.

Spotify, un exemplu de management organic

Întreprinderile care se orientează spre transformarea digitală nu se confruntă numai cu probleme tehnice. Ele trebuie să se orienteze spre o nouă manieră de management potrivită pentru noile tehnologii. Chiar dacă efectivul Spotify era de 1.500 de salariați, gestiunea organică pusă în operă le-a permis să-și păstreze aceeași capacitate de adaptare în fața schimbării. Sistemul este foarte ingenios. Cei 1.500 de angajați sunt grupați în sute de echipe complet autonome, care acționează ca niște startupuri. Fiecare utilizează deci un sistem de informații și instrumente centralizate, dar acționează complet autonom. Scopul este de a sparge rigiditatea departamentelor, pentru a o înlocui cu echipe cu competențe transversale, care utilizează resursele comune într-o autonomie deplină. Proiectele digitale sunt în mod fundamental impactate de gestiunea datelor și de comunicarea diferitelor departamente. Un proiect digital necesită colaborarea unificată a tuturor meseriilor, a departamentului juridic și de securitate. O organizație organică posedă toate aceste diferite departamente în sânul fiecărei echipe. Asta înseamnă asigurarea unui dialog rapid și a unei politici de date omogene.

Alte articole care v-ar putea interesa:

Când e momentul pentru o schimbare?

Cinci întrebări pentru reușita antreprenorială

Programul Apollo – o metodă pentru a reuși în proiectele voastre (partea a II-a)

Scopul inspiră influența în leadership

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *