Blog

Blog
4 lecții din viața albinelor aplicate la nivelul întreprinderilor

Comments (0) - Dezvoltare Personală

4 lecții din viața albinelor aplicate la nivelul întreprinderilor

Conducător de firmă și apicultor, Henry Duchemin a extras patru lecții din viața albinelor, care pot fi aplicate în întreprinderi. Așa cum explică pe site-ul firmei sale Melilot Consulting, companiile ar trebui să se inspire din principiile de organizare ale albinelor, cum ar fi polivalența, inteligența colectivă, creativitatea materialelor naturale și performanța globală a polenizării.

Existența unui proiect comun

Primul principiu se referă la existența unui proiect comun. „Albinele, pentru a reuși să asigure nevoile societății lor, acționează împreună într-o manieră cooperativă”, explică Duchemin pe site-ul Envisope. În acest fel, în fiecare dimineață, ele trimit cercetași pentru a optimiza producția zilei. „La fel și în întreprindere, primul lucru este de a se hotărâ asupra unei mize importante, explicită și partajată”, consideră el.

Polivalența

Al doilea principiu este polivalența. Fiecare albină lucrătoare va ocupa șapte funcții succesive în viața sa: curățenie (menaj), întreținere, constructor (fabricarea casetelor de ceară), ventilator pentru a răci stupul, paznic pentru a împiedica intrarea predatorilor și culegătoare. Așa cum albina se transformă pentru a satisface diferitele nevoi ale stupului, fiecare în sânul întreprinderii ar trebui să se poată adapta diferitelor posturi. Această noțiune de polivalență a posturilor de lucru, văzută ca o flexibilitate în întreprindere, este în mod special la ordinea zilei în acest moment.

Dezvoltarea unei inteligențe colective

Albina, ca și omul, trebuie să-și mențină corpul la o temperatură constantă, explică Duchemin. „Trebuie deci să coopereze pentru a dezvolta o inteligență colectivă și să soluționeze problemele, pe care fiecare, în mod individual, nu le-ar putea rezolva.” Albinele le rezolvă aglomerându-se toate într-un ingenios dispozitiv de tip ciorchine, constituit dintr-un nucleu și o haină de iarnă, cu un sistem de culoare, ventilație și umidificare vara. Un alt exemplu de inteligență colectivă: zborul unui roi de albine. Cercetătorii de la Universitatea Harvard au reușit să creeze albine-robot pe acest model. Ei au echipat albinele cu captori și camere pentru a permite fiecărei albine-robot să colecteze datele care ar putea fi transmise între albine sau direct „roiului”, adică postului de comandă al mașinilor. Cercetătorii încearcă să repartizeze sarcinile de reperare, explorare și cartografiere între grupuri de albine, ca într-o veritabilă colonie. În acest fel se pot observa lucruri în zonele cu acces dificil sau iradiate, dar se pot și însămânța sau supraveghea culturile ori măsura evoluția climatului în spații restrânse.

Înscrierea într-o dezvoltare durabilă

Albina a inventat dezvoltarea durabilă. Polenizând floarea ea își asigură producția de miere de mâine. În același mod, oamenii s-au inspirat din acest principiu construind de exemplu imobile pe modelul economiei circulare. Ca și albina, omul se înscrie în biosferă, într-o logică pe termen lung, consideră Henry Duchemin. Între altele, albina are în comun cu omul colonizarea întregii planete. Tehnica roiului, utilizată și de marile grupuri tehnologice, îi folosește la extinderea teritorială, dar spre deosebire de organizațiile umane, regina cea mai în vârstă este cea care părăsește stupul pentru crearea unui nou roi…

Alte articole:

Antreprenori, cântăriți bine riscurile pe drumul spre succes

Secrete pentru a deveni un antreprenor prosper

Specificități ale pieței muncii

Indicatorii cheie ai performanței și procesul de business

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *