Blog

Blog

Comments (0) - Uncategorized

Întreprinderi în dificultate – despre interesul de a nu cunoaște meseria

În mod contrar ideii atât de răspândite că o experiență solidă într-un sector este necesară pentru a conduce o misiune într-o întreprindere în dificultate, eu afirm contrariul, că a nu cunoaște meseria în cauză procură avantaje strategice și multiple:

  • Stăpânirea meseriei propriu-zise nu este niciodată pusă în discuție;
  • Necunoașterea practicilor unei meserii oferă avantajul de a nu le cunoaște pe cele proaste, numeroase și inhibitoare pentru schimbare: „mereu am făcut așa”, atunci când ele nu sunt cauza problemelor.

Din contră, cunoașterea situațiilor speciale prezintă caracteristicile comune tuturor meseriilor întâlnite:

  • Într-o societate în criză, totul este în criză, iar prioritățile rămân invariabil: restabilirea calității serviciului clienți (calitate percepută de client, preț, termene), mobilizarea în intern a echipelor asupra unor obiective concrete pe termen scurt și asigurarea unui flux de numerar pozitiv.
  • Doar după aceea pot fi abordate subiectele de transformare de fond: calitatea intrinsecă, stăpânirea proceselor, organizarea aprovizionării, optimizarea capitalurilor utilizate, etc. Conform faimosului principiu „dacă veți face ceea ce ați făcut întotdeauna veți obține aceleași rezultate”, sunt necesare practici noi, inspirate, printr-o fertilizare încrucișată cu experiența în schimbare.

În fine, mediul diferitelor meserii, produse și servicii converge în mod inexorabil spre exigențe și standarde comune, pe care migrația în creștere a directorilor de la un sector la altul o accelerează:

  • Exigența excelenței: rate de serviciu, calitate, competitivitate, adopția evoluțiilor tehnologice;
  • Imperativul de pilotare riguroasă: gestiunea costurilor și a proceselor în timp real;
  • Și mai ales: antrenarea echipelor spre o viziune clară și obiective împărtășite, realiste și măsurabile.

Alte articole recomandate:

Tehnici simple pentru a vă face treaba în mai puțin timp

Când se apelează la un manager de tranziție?

Despre leadership ca pachet

Integrarea aportului lui Mintzberg şi al şcolii de la Palo Alto în intervenţiile sistemice în organizaţii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *