Blog

Blog
Delegați – îndepărtați toate pretextele care vă îndeamnă să țineți totul în mâini

Comments (0) - Uncategorized

Delegați – îndepărtați toate pretextele care vă îndeamnă să țineți totul în mâini

Delegarea permite unui responsabil să încredințeze unuia dintre colaboratorii săi o activitate sau o misiune, în care acesta acționează în numele său. Pasaj inconturnabil spre reușită și în același timp o provocare în management. Orice delegare se sprijină pe încredere și pe abandonarea unei părți a puterii în favoarea colaboratorului. Ea nu este concepută fără control. Delegarea nu este o simplă instrucționare sau un ordin. Avantajele de care profită cel care deleagă: se centrează pe alte activități mai importante, își gestionează mai bine timpul și îl alocă altor priorități, pentru colaboratorul ales: găsește o adevărată recunoaștere, oportunitatea de a-și dovedi șefului său ierarhic și celorlalți capacitatea, un mijloc de a se forma, iar pentru întreprindere: aceasta își dezvoltă gestiunea resurselor umane, managerii săi învață să acorde încredere și se inițiază în delegare, în control și raportare, se simt motivați.

Frânele delegării: managerul trebuie să aibă colaboratori capabili să preia noua misiune. Managerul se simte debordat și nu are timpul să aleagă sarcinile pe care să le delege și consideră că va pierde mai mult timp explicând decât dacă le-ar face el însuși. Fie nu-i convine să se debaraseze de anumite sarcini ori îi lipsește încrederea în sine și deci și în proprii săi colaboratori. De fapt, el nu vrea să delege din frica de a-și pierde puterea, de teamă ca nu cumva colaboratorul să se descurce mai bine, pentru că se enervează văzând că se poate face și altfel, pentru a evita geloziile în sânul echipei. Anumiți colaboratori sunt și ei refractari la delegare din diferite motive: nu sunt plătiți pentru asta, cer o compensație, ezită și găsesc un pretext pentru a refuza și își ascund lipsa de încredere, teama de a se implica, o problemă prost digerată cu șeful lor, teama de necunoscut ori de diverse critici.

Delegarea reușită nu este o corvoadă de care directorul se debarasează, este un act de management, dacă este negociată și nu impusă, definită în obiectivele sale și rezultatele așteptate, implică mijloace identificate, un control bine descris și se înscrie într-un demers de formare internă.

Alte articole pe care poate le-ați ratat:

Trebuie să vă părăsiți locul de muncă?

Elementele cheie ale fidelizării clienților

Instrumente și tehnici pe care trebuie să le stăpâniți pentru managementul schimbării

Dacă nu-ți prioritizezi singur viața, altcineva o va face!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *