Blog

Blog
VUCA – pregătirea managerilor pentru incertitudine

Comments (0) - Uncategorized

VUCA – pregătirea managerilor pentru incertitudine

VUCA este oare doar un al nu-știu câtelea acronim al managerilor amatori de anglicisme? Dincolo de efectul de modă pe care îl suscită aceste patru litere, „lumea VUCA” scoate la lumină dificultatea de luare a deciziilor într-un mediu complex și nesigur. VUCA înseamnă Volatilitate (Volatility), Incertitudine (Uncertainty), Complexitate (Complexity) și Ambiguitate (Ambiguity), deci 4 tipuri de problematici care cer fiecare răspunsuri.

VUCA, un concept militar american

VUCA este la origine un acronim inventat de armata americană. Într-o lume VUCA, armata a dezvoltat o abordare „Light Footprint” (amprentă lejeră). Obiectivul unei asemenea abordări este de a asigura securitatea națională evitând să expună contigentele militare, cetățenii și populațiile civile unor conflicte pe teren. Intervenția trebuie să fie atât rapidă cât și țintită pentru a evita riscurile de blocare și pagubele colaterale. Adversarii sunt multipli, iar figurile lor sunt puțin sau uneori total necunoscute, chiar virtuale. Forțele armate trebuie deci să desfășoare noi tehnici de atac, care nu se mai pot sprjini doar pe stratagemele militare tradiționale, ci trebuie să fie elaborate rapid pentru a răspunde unei situații precise.

VUCA, un concept aplicat în întreprinderi

Hans-Ulrich Engel, director financiar al BASF, folosește acest termen pentru a desemna incertitudinea din domeniul managerial. „Cea mai bună exprimare este că trăim într-o lume VUCA. În prezent avem o vizibilitate bună până la 60 de zile, maxim 90. Dar atât.” Adică strategia întreprinderii nu trece dincolo de termenele de plată ale clienților? Într-un asemenea context, înțelegem mai repede urgența managerilor de a găsi răspunsuri. De ce ar trebui să reținem VUCA?

Pot fi prezentate mai multe motive: mai întâi, întreprinderile sunt confruntate la medii din ce în ce mai instabile. Piețele economice, reglementările, evoluțiile tehnologice fac dificilă orice vizibilitate. VUCA permite caracterizarea unei situații și propunerea unor posibilități. Chiar dacă nu este o soluție, ea permite cartografierea situațiilor nesigure și adăugarea unor axe strategice acestora.

VUCA sau incertitudinea în patru cuvinte

Nathan Benett, profesor la Robinson College din Georgia State University și G. James Lemoine, doctorand la Scheller College of Business din Georgia Institute of Technology, au propus o schemă care permite observarea acestor situații. Această schemă permite situarea fiecărui element în funcție de gradul de cunoaștere al situațiilor și a informațiilor disponibile, dar și a capacității de a prevedea rezultatele deciziilor care au fost luate.

VUCA crează noi profile manageriale

Este necesar pentru noii factori de decizie să fie capabili să elaboreze strategii într-un timp foarte scurt, ca răspuns la concurenți necunoscuți pe piețe emergente. Incertitudinea este întărită printr-o mai mare accesibilitate a informațiilor, care sunt dificil de analizat și prin evoluția noilor tehnologii, care fac dificile poziționările întreprinderilor pe piețe. Fiecare decizie strategică este deci supusă capriciilor mediului economic, juridic, social, reglementar, politic și natural.

În acest context, strategiile sunt modificabile pe termen scurt, făcând dificile planificările operaționale. „Lumea VUCA” necesită anticiparea consecințelor soluțiilor și acțiunilor realizate, de a analiza variabile diverse și divergente, care ascund noi oportunități pe piață. Rămâne loc pentru cei care vor ști să propună o „viziune” capabilă să simtă tendințele îngropate și să exploreze teritorii necunoscute în lumea afacerilor. Iar aceste noi profile de manageri ar putea foarte bine schimba datele problemei, pentru că pun sub semnul întrebării schemele de management ale întreprinderilor actuale.

Confruntați cu volatilitatea, noii lideri vor propune o direcție clar exprimată și care va trebui înțeleasă de ansamblul actorilor din întreprindere. Această capacitate de a comunica cu ansamblul comunității întreprinderii este un pariu.

Incertitudinea îi va face să asculte mai mult, ceea ce înseamnă tot schimbări în modalitățile de management. Conducătorii vor trebui să aibă capacitatea de a pune întrebări, a ascula și a privi înconjurându-se în același timp de colaboratori cu idei inovatoare, capabili să-și modifice propunerile în funcție de fluctuațiile interne și externe ale întreprinderii. Deoarece complexitatea obligă grupul să se restructureze pentru a găsi soluții colaborative conform competențelor, experiențelor și proiecțiilor fiecăruia, știind că nimic nu este dobândit, iar permanența nu mai există pe direcția care trebuie adoptată, ci mai mult în munca comună.

Această necesitate este întărită la toate eșaloanele, deoarece conducătorii vor trebui să dea dovadă de adaptabilitate, atât în reorientările care vor fi necesare, dar și în capacitatea lor de a se agăța de noi grupuri și noi rețele. În acest mic joc, rețelele sunt un atu pentru a înțelege partenerii externi caracterizați de ambiguitate.

VUCA, o poartă spre noi „modele de business”?

S-ar părea că da, pentru că această capacitate de adaptare și de reacție permite întreprinderii să rămână din joc. Anumite grupuri, ca Zara sau Netflix, chiar au integrat-o în abordarea lor strategică globală. Astfel Zara propune în fiecare săptămână o nouă colecție de haine ca răspuns la o volatilitate a consumatorilor și la o incertitudine a tendințelor de consum. Netflix folosește datele clienților săi pentru a produce scenarii pentru seriale (cum ar fi „House of cards”) pe care le propune spre vizionare.

Modelele de afaceri vor trebui deci să integreze un grad mai mare de incertitudine și de reactivitate, în care vor exista trei axe principale recurente: tehnologia, agilitatea organizațională și modelul colaborativ. Pe aceste noi axe de competențe vor trebui viitorii manageri să-și facă ucenicia și să-și pregătească armele. Formările profesionale vor trebui să-și diversifice abordările, chiar să se modifice în profunzime (dar într-o lume VUCA, nimic nu este dobândit, nici măcar în domeniul formării profesionale) pentru a răspunde unor noi piețe.

Alte articole interesante:

Știința transformărilor organizaționale

Managementul personalului pe o navă care se scufundă

Semnele îndepărtării de leadership

Interviul de recrutare – ce trebuie să facem pentru a nu fi uitați

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *