Blog

Blog
Transformarea digitală – cum să vă alegeți cel mai bun pilot

Comments (0) - Uncategorized

Transformarea digitală – cum să vă alegeți cel mai bun pilot

Probabil, unii dintre voi cunoașteți povestea oii lui Panurge, personaj al lui Rabelais, pe care o cumpără la negustorul Dindenault (acesta își bătuse joc de îmbrăcămintea lui Panurge) și apoi o aruncă în apă. Toată turma o urmează pe aceasta, provocând moartea negustorului și a ciobanilor care încercau să oprească animalele. Caracterul „gregar” al unui comportament nu garantează că e îndreptățit! Și totuși, câte întreprinderi își încredințează destinul transformării lor digitale unui CDO (Chief Data Officer) sau director de date, când acest lucru seamănă cu a semna un cec în alb unui psihiatru. Dar să și demonstrăm asta.

Reușita transformării digitale înseamnă reinventarea propriei meserii

Transformarea digitală nu este afacerea exclusivă a marketingului și nu este nici o operațiune „informatică”, nici o „îmbrăcare” a proceselor existente. De aceea este dificil de realizat, pentru că nu este vorba de o „revopsire” a proceselor existente înainte de era digitală, ci de a face tabula rasa cu ceea ce există și de a porni de la zero fără a se preocupa de aspectele tehnice. În anii 2000 și 2010, când se adaptau procesele pentru a le integra în era internetului pentru Web și Web 2.0, era necesară interogarea fezabilității tehnice. Astăzi soluțiile tehnice disponibile sunt mult mai îndrăznețe decât alegerile organizațiilor și funcționării întreprinderilor.

2 cuvinte „cheie”: a îndrăzni și „disruptiv”

Nu este vorba de a inova în sensul ameliorării proceselor actuale, ci cu adevărat de a deduce noi procese care vor însoți noi moduri de viață. Literatura folosește adesea termenul „disruptiv” pentru a califica modurile de funcționare ale viitorului în raport cu obiceiurile actuale. Este efectiv un termen corect. Digitalizarea poate conduce la o decizie de ruptură pentru a fi aliniată cu obiectivele sale viitoare. Să luăm exemplul unui lanț hotelier. Faptul de a vizualiza ofertele și de a rezerva prin intermediul telefonului sau a tabletei, aduce un serviciu diferit, mai ieftin, de același nivel calitativ? Răspunsul este cu siguranță nu. Nu există o transformare, ci o îmbrăcare tehnică a ceea ce există. De ce să nu fie propuse într-o parte locuințele și de cealaltă parte serviciile? Locuințe în interiorul unui hotel? De ce să impui un nivel de servicii echivalent tuturor clienților?

Crearea valorii și a planului de transformare

Acum, digitalizarea este modul de realizare a afacerii, așa cum metoda Budget Base Zero (BBZ) a anilor 90 este metoda de a aduce la zero organizația. BBZ permite să faceți tabula rasa cu trecutul și să mizați doar pe ceea ce crează valoare. O dată stabilite axele strategice, este convenabil să le declinați în mod operațional, în toate sectoarele întreprinderii, în acțiunile de transformare, puse în operă în cadrul unui plan, asociat unui demers de tranziție pentru a trece de la funcționarea actuală „As Is” la o funcționare orientată, țintită „Future Mode of Operation”. Fiecare acțiune intră în realizarea unuia sau mai multe obiective, a căror cuantificare permite măsurarea contribuției la atingerea obiectivelor.

Directorul de Transformare Digitală busculează și pune sub semnul întrebării

El este cel care declină strategia sub forma unui plan operațional și asigură urmărirea punerei sale în operă. Întreprinderea are nevoie de un intervenient extern a cărui viziune este neutră vis-a-vis de funcționarea actuală. Pentru că este neutru, poate pune toată funcționarea sub semnul întrebării, fără a se preocupa de istoric sau de apartenențele la clanuri în întreprindere. În schimb, el trebuie să dispună de susținerea necondiționată a directorului general căruia îi raportează. De fapt, punerea sub semnul întrebării a funcționării existente se va traduce prin impacturi organizaționale și deci va opera ca o modificare în repartiția puterii.

Directorul de Transformare Digitală, un adevărat dirijor

Nu este posibil să căutați și încă și mai puțin probabil să găsiți o persoană care să adune toate competențele și cunoștințele legate de funcționarea ansamblului unei întreprinderi. În primul rând trebuie stabilită strategia întreprinderii, adică să faceți o proiecție pe 10 ani și să decideți asupra modului în care întreprinderea va crea business. Creativitatea nu se reduce doar la marketing ci la toate compartimentele (producție, financiar, comercial sau juridic), care trebuie asociate și asamblate în jurul lui ca o echipă. Acesta este un profesionist al transformării întreprinderii, un creativ obișnuit să busculeze codurile stabilite, rupt de managementul conflictual al Comitetului de direcție, știind să joace un rol de catalizator în sânul unei echipe internaționale, pluridisciplinare, multiculturale.

Încredințarea transformării digitale unui CDO echivalează cu semnarea unui cec în alb unui psihiatru

Chief Data Officer (CDO) sau directorul de date este responsabil de datele de tip Big Data, deci un perimetru încă vag, cel puțin cu geometrie variabilă. Responsabil de calitatea datelor (bogăție, prospețime, fiabilitate și coerență), de guvernanța și achiziția lor, el se află în centrul mizelor de informare a întreprinderii, cu o echipă de analiști și informaticieni, care le fac accesibile pentru a facilita deciziile. În anumite cazuri este Directorul sistemelor de informații cel care își asumă această vocație. Funcția de CDO, dacă permite asigurarea factorilor de decizie, este o viziune simplistă a realității; „salvatorul” care pare să le știe pe toate și trasează drumul pentru anii viitori nu există. Persoana corespunzătoare, căreia întreprinderea îi încredințează viitorul este o utopie. Nu semnați cecuri în alb!

Alte articole câteva articole:

Neuroștiința în serviciul managementului și leadership-ului

16 mituri despre investițiile bune

Câteodată e bine să fii agasant…

De ce trebuie recrutat mai ales un potențial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *