Blog

Blog
Întreprinderi uberizate, eliberate – Suflă oare un vânt rece asupra managementului?

Comments (0) - Uncategorized

Întreprinderi uberizate, eliberate – Suflă oare un vânt rece asupra managementului?

Vânt glacial asupra managementului

Uberizarea sau eliberarea întreprinderilor ar declanșa o briză înghețată asupra managementului, succesul acestor noi modele părând, pentru unii, să vină, între altele, din suprimarea managementului intermediar.

Supra-performanța întreprinderilor „eliberate” ar fi datorată unei reduceri a costurilor salariale consecință a plecării cadrelor, iar cea a întreprinderilor „uberizate” eliminării tuturor intermediarilor, printre care și managementul uman.

Așa cum subliniază un articol semnat de Alex Rosenblat și Luke Stark de la Data & Society Research Institute: „Uber își folosește programul informatic pentru a exercita asupra șoferilor săi un control echivalent cu cel realizat de un manager uman”, ceea ce pare o întoarcere punctuală, dar îngrijorătoare la începutul erei industriale când managementul nu era decât o curea de transmisie între echipa de direcție și actori.

De acolo și până la a ne gândi că reducerea sau chiar suprimarea managementului în sânul întreprinderii ar fi una dintre cheile supra-performanței nu mai e mult.

Centrarea acțiunilor pe client: un succes evident

Succesul acestor forme emergente de organizare ne atrage inevitabil atenția, are un succes mediatic incontestabil, iar succesul întreprinderilor fanion al acestor noi forme de organizare e recunoscut de toți.

Dar primul punct forte de necontestat al acestor întreprinderi inovatoare nu este cumva de a fi știut și îndrăznit să așeze clientul în centrul întreprinderii, de a fi făcut din satisfacția sa primul obiectiv al echipelor, de a fi redus pe cât posibil distanța dintre actori și clientul final?

A trece de la o strategie „Produs” la o strategie „Client”, acolo este adevărata reușită a acestor două modele în sectoare unde, din rațiuni multiple, concurenții, poate și din lipsă de acompaniament, n-au îndrăznit să schimbe această paradigmă.

Participând la acest tip de schimbare în cadrul mai multor întreprinderi, pot afirma că, dacă este necesară, ca la orice schimbare majoră, o reanalizare a organizării globale a întreprinderii, aceasta nu induce în niciun caz dispariția sau o slăbire a managementului, ci îl întărește.

Manageri mai implicați, mai inovativi

Managerii există în continuare în întreprinderile „eliberate”, având cu siguranță mai multă greutate, mai multă libertate, mai multă autonomie decât predecesorii lor. Sunt manageri-lideri mai implicați în serviciul clienților și a echipelor lor.

Aducerea clientului în centru, grație digitalizării este elementul diferențiator care a permis Uber să bulverseze pentru moment piața pe care acționează.

Iar dacă modul de organizare actual induce rigiditatea legată de deconectarea managementului de teren, în fața unei noi concurențe folosind aceleași instrumente, Uber își va reda agilitatea, își va forma și fideliza șoferii pentru a garanta înaltul nivel de serviciu.

Și cum să faci toate astea fără suplețe, cum să reușești fără manageri angajați și inovatori, apropiați de teren, de clienți, de șoferi…

Dincolo de teorii, îndrăzniți să coordonați schimbarea

  1. Edward Deming (Out of the Crisis, 1988), Tom Peters și Robert Waterman (In Search of Excellence) au predicat și ei în anii 80 ascultarea clientului, o structură simplă, alianța dintre rigoare și suplețe. Dar dacă ideile care stau la baza acestor schimbări nu sunt noi, punerea lor în practica operațională este cu siguranță!

Forța acestor noi organizații este deci mai puțin conceptul lor inovator, cât capacitatea lor de a fi îndrăznit această schimbare, de a fi știut să o acompanieze în mod concret și operațional.

Orice schimbare este o criză și pentru a o conduce cu eficacitate trebuie creat la demaraj „un sentiment de urgență”, conform lui John P. Kotter, trebuie creat un elan, trebuie știința de a privi dincolo de primele rezultate rapide și de a nu judeca în mijlocul drumului: eliberarea întreprinderilor nu e terminată, uberizarea este abia la început, aceste concepte încă își caută calea din punct de vedere operațional. A-l așeza în centru pe client este cheia supra-performanței lor.

În această perioadă de tranziție, a suscita angajamentul, inovația în sânul echipelor, cu manageri-lideri implicați, având o viziune partajată, o postură modelatoare, va fi cheia devenirii lor!

Articole pe care poate le-ați ratat:

Controlul sau reducerea costurilor?

Ce nu vor îndrăzni niciodată să vă spună colaboratorii dumneavoastră

Atunci când creșterea rimează cu încrederea

Secrete pentru a fi crezut, plăcut și respectat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *