Blog

Blog
5 reguli pentru a reuși în managementul de tranziție

Comments (0) - Uncategorized

5 reguli pentru a reuși în managementul de tranziție

Iată 5 reguli simple de observat și respectat pentru a fi siguri că reușiți într-o misiune de management de tranziție.

Atunci când se realizează o misiune de menegement de tranziție nu înseamnă neapărat că există o criză sau o urgență. Misiunea își poate găsi sursa în voința de a inova sau în cea de creștere a profitabilității ori în dorința societății de a crește printr-o achiziție externă. Dar atenție: misiunile de tranziție ies din cadrul de funcționare normal și obișnuit al întreprinderii și necesită expertize particulare și punctuale. Iar pentru a le reuși trebuie respectate aceste 5 reguli.

O bună definiție a misiunii

Intervenția managerului de tranziție trebuie să se facă pe o durată limitată, pe un domeniu determinat, pe un perimetru geografic delimitat, cu obiective clare (și realiste), într-un cadru financiar definit și împărțit în timp printr-o planificare precisă, cu livrabile intermediare măsurabile. Fiecare dintre aceste cuvinte cheie trebuie să-și găsească un răspuns detaliat în „ordinul de misiune”.

Precizarea puterii managerului de tranziție

Pentru o bună execuție a aceste misiuni, trebuie ca fișa de misiune să facă obiectul unei comunicări clare. Este de la sine înțeles că nu puteți moșteni o putere mai mare decât a cea deținută de cel care v-o încredințează, oficializarea atașamentului este punctul esențial.

Fixarea criteriilor de apreciere a misiunii

Pentru a cadra corespunzător intervenția, criteriile de măsurare a acțiunilor trebuie precizate. Altfel spus, este imperativ să se determine baza pe care va fi judecată acțiunea managerului de tranziție. Aceste criterii trebuie să fie aliniate cu obiectivele fixate. Este de asemenea esențial să se scoată în evidență mijloacele de care dispune și să se clarifice limitele puterii, insistându-se pe ceea ce poate face managerul de tranziție.

Aprecierea priorităților

Prioritățile trebuie asociate cu trei tipuri de orizonturi: termen scurt, mediu și lung. Dar acțiunile pe termen scurt nu înseamnă în mod obligatoriu acțiuni imediate. Și invers. Acțiunile pe termen lung trebuie în general inițiate rapid, ținând cont de inerția care, în general, însoțește realizarea lor. Acțiuni imediate de management sunt de întreprins atunci când există o urgență. O metodă bună pentru a judeca urgența constă în aprecierea situației în raport cu riscurile. Dar managerul va păstra în memoria sa și criteriile pe baza cărora va fi măsurată acțiunea sa. Acest lucru înseamnă că el trebuie să dispună de o bună apreciere a contextului pentru a ști unde să-și plaseze prioritățile.

Neutralitatea

Pentru a reuși în misiunea sa, este convenabil să disocieze simptomele de efectele care le generează. Dar a urca până la rădăcinile problemelor scoate la lumină disfuncționalități trecute. Este ușor, după lovitură, să judeci deciziile luate. Întotdeauna trebuie păstrată neutralitatea în raport cu persoanele și să se conserve deciziile în contextul lor.

Am vorbit aici de managementul de tranziție, dar aceste reguli sunt aplicabile în general în management…

Alte articole complementare recomandate:

10 tendințe definitorii în business care conduc spre succes

Cum să vă prezentați profilul LinkedIn când sunteți în șomaj

9 chei pentru a fi percutanți în găsirea unui loc de muncă

Cercetarea operațională un instrument ajutor formidabil în luarea deciziilor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *