Blog

Blog
Spre un „management mărit”

Comments (0) - Uncategorized

Spre un „management mărit”

Managementul este primul instrument de competitivitate al întreprinderii. El este un activ major, care trebuie valorizat mai mult, pentru că omul este factorul cheie. Iată câteva gânduri despre noțiunea de evoluție a modelelor de management legate de mutațiile de azi și mai ales de impactul digitalizării.

„Managementul Mărit” (Augmented Management) va fi următoarea dimensiune a managementului cum este și în cazul realității (augmented reality), care începe să se insereze progresiv în cotidian. Realitatea mărită ne dă o viziune mai profundă a lucrurilor, pe scurt, ea ne ajută să fim mai conștienți, mai bine informați, ne face mai capabili de a lua decizii.

Angajarea reală în digitalizare

Digitalizarea constituie un teren favorabil și ineluctabil pentru această mutație. Pentru mulți dintre salariați, instrumentele digitale reprezintă un avantaj, atât pentru companie cât și pentru ei. Ei văd o oportunitate de a ameliora modurile de funcționare. Un motiv în plus pentru folosirea acestor instrumente ca un levier de înnoire, de experimentare în serviciul mizelor de business, dar și sociale ale propriilor structuri profesionale.

Eliberarea întreprinderii

Reflecțiile actuale despre management se referă adesea la noțiunea de întreprindere eliberată. Dar despre ce e vorba de fapt?

Acest concept înseamnă pe scurt și foarte simplificat aplatizarea lanțului de comandă organizațional și acordarea libertății de decizie angajaților. Pentru mai multe informații despre acest concept puteți citi sau reciti un articol pe care l-am dedicat acestui subiect („Diferențele între o întreprindere eliberată (holocrație) și o organizație clasică”). În orice caz, toate întreprinderile care au mers spre liberalizarea activităților lor au văzut productivitatea crescând sensibil. Și asta dă un motiv de gândire…

A face actorii autonomi și responsabili

Este laitmotivul tuturor întreprinderilor. Dar autonomia presupune mai întâi încredere și ideea că prin definiție, omul este de bună credință și competent. Calitatea managementului de proximitate favorizând autonomia este unul dintre levierele majore al angajamentului salariaților și al adaptării organizațiilor noastre.

Favorizarea unei culturi a comunicării

Un model ierarhic trăiește din evidența că „sus” se gândește și se iau deciziile, iar „jos” este supunerea și execuția. Anumiți salariați sunt deci spectatori pasivi ai unui proces de reflecție, de inovație și de decizie. Pentru a ieși din acest impas unde unii decid și ceilalți privesc, trebui regândite marile procese de orientare a întreprinderii: mai multă responsabilizare, răspândirea unei culturi a dialogului, a experimentării, a inițiativei.

Valorizarea curajului managerial

Pentru numeroase organizații, miza este capacitatea de a schimba, de a experimenta, de a transfera. Ori managerii percep schimbarea ca pe un risc; subiectul este de fapt tocmai asumarea riscului managerial. Inovațiile sunt acolo, peste tot și de toate felurile, problema constă în faptul că întreprinderile noastre sunt uneori reticente și lente în absorbția lor.

A avea valori partajate

Pentru a menține coeziunea la nivelul unui colectiv de lucru nu este suficientă afișarea valorilor pe care le putem vedea în documentele organizației. Este necesară și aplicarea lor zilnică. Prin intermediul observației comportamentale ne dăm seama de alinierea preceptelor afișate de întreprindere cu cele practicate în realitate.

Pe scurt, managementul trebuie să integreze accelerarea schimbării

Întreprinderile sunt confruntate astăzi cu o accelerare a schimbării, indusă mai ales de introducerea digitalizării în toate aspectele vieții profesionale. Managementul este o meserie „în sine”, care necesită o formare profesională specifică pentru a absoarbe aceste mutații. Pentru o mai bună adaptare la aceste schimbări trebuie să întărim formarea profesională, deschiderea și diversitatea orizonturilor sau a experiențelor. Organizațiile cele mai performante vor fi cele care vor reuși să opereze aceste adaptări.

Alte articole complementare recomandate:

Demistificarea a 3 idei preconcepute despre fericirea profesională

Cele mai bune citate despre reuşită

Cum să reușiți să inovați

Cum să luaţi cea mai bună decizie în interesul dumneavoastră

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *