Blog

Blog

Comments (0) - Uncategorized

Cercetarea operațională un instrument ajutor formidabil în luarea deciziilor

Cercetarea operațională care recurge la metode științifice pentru elaborarea unei decizii, raționalizează, stimulează și optimizează arhitectura și funcționarea unui sistem de producție ori de organizare. Acest lucru trece prin modele care analizează o situație complexă și ajută un conducător să facă o alegere. Cea mai bună înțelegere a problemei, ținând cont de datele și soluțiile posibile, previzionarea rezultatelor și evaluarea riscurilor sunt tot atâtea demersuri abordate asociind matematica, economia și informatica. Să ne concentrăm acum asupra unei discipline ce trebuie descoperită.

Un instrument ajutător formidabil în luarea deciziilor

Cercetarea operațională acoperă metode și tehnici raționale pentru a găsi cel mai bun mod de a face alegeri și de a atinge rezultatul vizat ori cel mai bun rezultat posibil. Este ceea ce numim un ajutor în luarea deciziilor. Pornind de la o modelare pentru a analiza și a gestiona situații complexe, permite unui factor de decizie să măsoare mizele și să aleagă opțiunea cea mai eficientă.

Cercetarea operațională, legată de ingineria sistemelor și managementul sistemului informațional, se sprijină pe raționamentul matematic – logică, probabilități, analiză de date – și pe modelarea procesului.

Cercetarea operațională rezolvă mize strategice

Cercetarea operațională ajută la rezolvarea subiectelor strategice – o investiție, o implantare – ori operaționale – comenzi, gestiunea stocurilor, afectarea mijloacelor umane sau materiale, previzionarea vânzărilor. Planificarea producției, lupta contra risipei de materii prime și energie, condiționarea și livrarea optimizate sunt tot atâtea teme abordate în conducerea proiectelor industriale. Finanțele utilizează cercetarea operațională, de exemplu, în problematica maximizării profitului pornind de la o combinație de diferite posibilități. Industria petrolieră o utilizează pentru stabilirea planurilor de producție, utilizarea unităților de rafinare, alegerea canalului de distribuție cel mai rentabil. Sectorul informatic o folosește pentru alegerea serverelor de instalat, pentru stocarea datelor, pentru o arhitectură informatică.

Planificarea resurselor umane și matematicile decizionale

Planificarea resurselor umane determină nevoile viitoare de personal pornind de la efectivele momentului. Cercetarea operațională realizează o modelare ținând cont de anticiparea necesară adaptării competențelor la locurile de muncă, o calibrare a posturilor și a salariilor, impactul schimbărilor tehnologice și economice, o reducere a riscurilor, evoluția meseriilor, locurilor de muncă și competențelor. Este ideală pentru a măsura și anticipa o penurie ori o supracapacitate a competențelor, a prevedea și a anticipa evoluțiile și a lua deciziile care se impun. Planificarea resurselor umane, determinând cantitativ și calitativ viitoarele efective în funcție de strategie, permite direcției de resurse umane să ia decizii care asigură succesul unei întreprinderi. Numărul de persoane de recrutat, calificările, capacitățile și experiența necesară sunt interfațate cu nevoile întreprinderii și cu exigențele meseriei. Planificarea permite optimizarea resurselor umane în scopul stăpânirii deciziilor și opțiunilor care trebuie să împace criteriile și exigențele a mai multor factori de decizie cu interese uneori contradictorii într-un anumit context.

Cercetarea operațională un instrument încă prea puțin utilizat de către întreprinderi

Cercetarea operațională este încă prea puțin folosită de întreprinderi ai căror conducători nu cunosc în general această abordare. De altfel, punerea sa în operă, de exemplu în materie de strategie, se poate dovedi delicată în măsura în care anumite aspecte sunt dificil de modelat, cum ar fi obligațiile legale, voința directorului de a fi ofensiv pe plan comercial, ambianța în întreprindere, relațiile cu instituțiile reprezentative ale personalului, care contează mult în pertinența unei decizii. Personal nu am întâlnit încă, dar nu spun că nu există și la noi, întreprinderi care să aibă un cercetător operațional pentru a ajuta factorii de decizie să facă alegeri mai bune. Se poate recurge totuși la societăți specializate care vin cu expertiza în materie de matematici decizionale, cu o ofertă globală – consultanță, programe informatice, service – pentru realizarea soluțiilor de suport în luarea deciziilor în logistică, producție, resurse umane și concepția produselor industriale, realizând un mix de tehnologii avansate de optimizare.

Alte articole recomandate:

Cum să colaborezi cu o personalitate dominantă

Cum să reușești să-ți păstrezi liniștea și echilibrul în ciuda dificultăților

Despre dictatura urgențelor

Cum să excelați în automotivare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *