Blog

Blog

Comments (1) - Dezvoltare Personală

8 idei preconcepute despre proiectul de digitalizare

Vorbind de cel care dirijează proiectul, de la aria sa de responsabilitate până la abordarea implementării, aceste 8 puncte sunt o bună ocazie de a „suci gâtul” multor idei preconcepute în materie de proiecte digitale.

Marketingul dirijează proiectul: FALS

Proiectul de digitalizare implică prin natura lui mai multe sectoare ale întreprinderii. Este preferabil să fie căutat ca sponsor un responsabil al cărui sector este cel mai afectat, ceea ce permite implicarea managerilor întreprinderii și evită descărcarea acestora de responsabilități.

Proiectul digital este un proiect tehnic: FALS

Proiectul de digitalizare implică o repunere în cauză a infrastructurilor și platformelor tehnice existente. Înainte de orice el constă în reconsiderarea modului în care se fac afacerile. Trebuie deci trecut în revistă tot ciclul de creare a valorii și interogarea în fiecare etapă a acestuia, suprimarea sau crearea unor noi funcționalități. Da, va exita o componentă tehnică, dar esențialul se află în capacitatea de regândire a afacerii.

Proiectul digital își are sursa în strategie: ADEVĂRAT

Schimbarea implică mai multe sectoare ale întreprinderii. Pentru a garanta coerența schimbărilor și coeziunea noului sistem, trebuie să existe o strategie care declină un plan privitor la fiecare sector implicat și evită efectele antagoniste.

Soluțiile tehnice sunt complexe: FALS

Conform principiului care spune că ceea ce se concepe bine se enunță cu claritate, soluția tehnică trebuie să rămână simplă, evolutivă și ușor de întreținut. Chiar dacă, în momentul punerii în operă inițiale, o soluție complexă răspunde nevoilor, ea nu va permite caracterul evolutiv dorit și nici facilitatea de mentenanță.

Soluția pusă în operă costă scump: FALS

Dimensiunea costului trebuie analizată integrând toate componentele de la concepție, elaborare, codificare, testare și până la introducerea în producție, ca și costurile de mentenanță și fără a uita de cele pentru infrastructură și telecomunicații. El se analizează luând în considerare investiția realizată și valoarea adăugată creată, diferența dintre aceasta din urmă și investiție permițând aprecierea afortului consimțit.

Digitalizarea este un fel de „războiul stelelor”: ADEVĂRAT și FALS

Proiectul are ca efect instalarea unei soluții de la cap la coadă care susține noua strategie și livrează valoare adăugată luată în calcul, care poate fi executat de oriunde, de la orice instrument/terminal. Transformarea de realizat se analizează prin lungimea și complexitatea drumului care separă punctul de plecare de țintă. Aprecierea depinde de calitatea punnnnctului de plecare și al țintei reținute: cu cât sistemul informatic existent este mai puțin performant cu atât saltul de realizat va părea mai important. Proiectul de digitalizare trebuie să fiee o bună ocazie de a reface sistemul informatic și infrastructura care-l susține.

Cheia pentru reușita digitalizării este un trinom: ADEVĂRAT

Proiectul trebuie să fie condus împreună de trei persoane: un director de meserie, un responsabil de proiect și un membru al direcției generale. Reprezentarea direcției generale în sânul proiectului este esențială pentru ca modificările necesare să fie puse în operă și ca proiectul să nu se autocenzureze sau ca „baroniile” să nu-i îngrădească creativitatea. Responsabilizarea meseriilor este în mod egal o condiție a succesului pentru a garanta că soluția concepută aduce cea mai bună adecvare între constrângerile tehnice, costuri și acoperirea nevoilor, precum și o bună gestionare a managementului schimbării. Responsabilul de proiect trebuie să fie ales pentru experiența sa în gestionarea proiectelor de asemenea anvergură din afara ierarhiei (un actor extern ia deciziile fără parti-pris-uri, oricare ar fi acestea) și pentru capacitatea de a găsi soluții la probleme care nu au fost încă întîlnite.

Un proiect digital impune metode AGILE: ADEVĂRAT

Metodele AGILE se caracterizează prin:

  • O concepție condusă împreună de către utilizatorii finali, responsabilii de meserii și echipele de dezvoltare;
  • Iterații de dezvoltare scurte, care arată soluția pe măsura construcției sale;
  • Noțiunea de schimbare, parte integrantă a abordării, pentru a îmbrățișa cât mai strâns nevoile.

Cum proiectul va modifica puternic afacerea, chiar o va recrea, este necesar să se lucreze cu o metodă care asociază îndeaproape oamenii de meserie cu scopul de a integra ajustările pe întreaga perioadă de dezvoltare și de a realiza codificarea pe baza unui caiet de sarcini fixat la terminarea fazei de definire a nevoilor.

Articole complementare recomandate:

Despre necesitatea și ușurința elaborării unui plan de afaceri

Managementul pesimiștilor

Managementul și starea de bine a colaboratorilor

Chiar trebuie să ne pregătim pentru job-urile de mâine?

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *