Blog

Blog

Comments (0) - Uncategorized

Cadre de conducere – cine sunteți cu adevărat?

Într-o lume a complexității și a schimbării, cine sunt cu adevărat cadrele de conducere? Organigrame, cărți de vizită, avataruri și profile pe rețelele sociale, semnături electronice… tot atâtea denumiri care califică profesioniști în activități la fel de variate ca și organizațiile pe care le fac să funcționeze. Dincolo de acest bal al etichetelor, formale și informale, explicite sau implicite, se pune întrebarea despre roluri și responsabilități.

Jos măștile, încarnați-vă în rolul profesional!

Cadrele de conducere lucrează eficient combinând posturile de manager și de lider, roluri uneori opuse, pe care trebuie de fapt să le integreze. „Manager”, ca responsabil al dezvoltării unei echipe și gestionar al unui perimetru de activitate; „Lider”, ca un conducător al altor indivizi sau unei organizații, spre atingerea unor obiective specifice. Să vedem cum calitățile asociate acestor atitudini permit navigarea între diferitele roluri profesionale, conștient și transparent, spre mai mult sens, eficiență și eficacitate.

Cunoaște-te pe tine însuți… și-ți vei cunoaște întreprinderea și colegii?

În culise sunteți un profesionist, cu ușurințele și dificultățile fiecăruia. Și sunteți înainte de toate un individ, cu valorile și preferințele dumneavoastră, care se subînțeleg în comportamentul dumneavoastră. O bună autocunoaștere devine o etapă necesară pentru a juca mai bine rolul așteptat într-un anumit post. Există numeroase modele pentru explorarea personalității, esențial este să găsiți o oglindă ajutătoare, care vă trimite o reflexie asemănătoare și vă ajută să-i înțelegeți funcționalitatea.

Când naturalul revine în galop: rol de compoziție… sau nu

Sector, cultură, context și conjunctură: în funcție de constrângerile mediului, fiecare este obligat să se adapteze… și uneori să iasă din „zona sa de confort”, cu strategii și obiceiuri mai mult sau mai puțin eficiente. Aceste obiceiuri sunt forjate de experiență, ea însăși ranforsată de achiziția unor noi competențe. Dar în fața principiului realității întreprinderii, cum să evitați ambiguitățile, poate chiar loviturile de teatru, amorsate de obiective uneori fanteziste, o comunicare perfectibilă sau chiar de jocuri politice și psihologice?

Când haina nu-l face cu adevărat pe om

Pe scenă, taioarele și costumele nu ajung și improvizația își dovedește limitele: un ingredient cheie pentru a juca un rol profesional este credibilitatea. O credibilitate care trebuie asortată cu fiabilitatea, cu bănuiala de proximitate. Aceste câteva ingrediente conjugate inspiră încredere: o încredere esențială pentru a acompania o echipă spre autonomie. Un dozaj savant care trebuie definit cu un pragmatism vopsit cu integritate. Iată cum trebuie să vă adaptați la piesa jucată, în fața schimbării și a complexității: dând sens și comunicând priorități!

Toți manageri… toți lideri!

Pentru a deschide balul pregătiți, vă propun să explorați roluri cheie, care vă permit să reflectați asupra posturii și să revizitați alegeri asociate. În lucrarea sa „From Sage to Artisan”, Stuart Wells, profesor de Organizare și Management la Universitatea din San Jose, prezintă nouă roluri complementare și accesibile fiecăruia, afirmând că leadership-ul îi privește pe toți managerii. Prima întrebare pe care trebuie să v-o puneți: pe ce puneți accentul în postura dumneavoastră de angajator? 1) Pe sistem și informații, 2) pe persoane și 3) pe acțiuni? În mod natural toate trei sunt importante, dar în propriul management al timpului, cu obiceiurile și prioritățile dumneavoastră, pe ce vă concentrați eforturile în mod special? A doua întrebare: care este finalitatea dumneavoastră? 1) Să creați ordine, 2) să inspirați acțiuni și 3) să ameliorați performanța?

De fapt, după Wells, orice profesionist, membru al unei echipe sau „top executive”, își exprimă leadership-ul nu printr-o voce mai puternică sau mimând un erou carismatic, ci dând sens, în legătură cu finalitățile privilegiate și valorile asociate.

Motor! De la Înțelept la Artizan un casting de vis pentru un leadership de situație

În maniera unui „Actors’ Studio” al managementului, această grilă de lectură permite fiecăruia să încarneze propria postură și să deschidă un spațiu de nevigație pentru a explora în funcție de situații. Wells sugerează că managerii eficienți – care-și ating obiectivele – joacă în permanență diferitele roluri cerute de nevoile unei organizații. Astfel Înțeleptul „elaborează strategia”, Vizionarul „hrănește inovația”, Magicianul „orchestrează schimbarea”, Globalizatorul „conectează culturile”, Mentorul „motivează dezvoltarea”, Aliatul „construiește parteneriate”, Suveranul „responsabilizează”, Ghidul „clarifică obiectivele”, iar Artizanul „hăituiește excelența”.

Wells propune identificarea rolurilor care sunt cele mai naturale pentru fiecare dintre dumneavoastră, cele mai critice pentru organizație și cele mai dificil de jucat, apoi prezintă sfaturi practice pentru a progresa în aceste domenii. Fiecare dintre aceste roluri se poate învăța: dincolo de teorie ele sunt observabile, modelizabile, iar impactul lor vizibil!

A încarna fără cabotinism, o problemă de congruență și angajament

Privilegiați cu siguranță cel puțin unul dintre aceste roluri… Pe care vă doriți să-l jucați pe viitor? Vă invit să vă analizați atitudinea și să vă lăsați să explorați în minte fiecare dintre cele 9 roluri prezentate. Fără să uitați să vă comunicați alegerea și prioritățile! Faptul de a da viață rolului, de a dezvolta competențe și instrumente asociate, permite cultivarea congruenței, această aliniere între ceea ce gândiți și ceea ce faceți.

De la propriile preferințe la rolul profesional: un elogiu adus flexibilității

În concluzie, dincolo de preferințe, îndrăzniți să ieșiți din zona de confort pentru mai mult sens și performanță, cu un pragmatism de teren! Pentru aceasta, observați-vă mediul și fiți autor și actor al propriului rol de manager. Puteți astfel să împrumutați bagheta Magicianului pentru a juca dirijorul cu echipa dumneavoastră și tabloul de bord al Înțeleptului pentru a pune pe muzică indicatorii până atunci prea puțin inspiraționali… De ce să nu apelați apoi la Vizionar pentru a stimula inovația și să acordați spațiu creativității și optimismului. Mentorul va încuraja pe fiecare în dezvoltarea competențelor sale, oricare ar fi dificultățile întâlnite, pentru a atinge obiectivele clarificate de GhidSuveranul va ști atunci să delege cu discernământ, lăsându-l în locul său pe Artizan, atunci când trebuie să dea exemplu…

Totul fără a uita să cereți un feedback de la public și să vă reîncărcați bateriile în pauza dintre acte!

Articole complementare pe care poate nu le-ați citit:

Lecții de leadership de la Mandela

Cauzele adânci ale leadership-ului de slabă calitate

Definirea orientărilor culturale ale fiecăruia

Managementul și starea de bine a colaboratorilor

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *