Blog

Blog

Comments (1) - Uncategorized

Cultura organizațională este în mare parte invizibilă

Ce au în comun omul invizibil și cultura organizațională

Prea mulți lideri presupun că știu ce este cultura organizațională. Adesea ei cred că totul poate fi exprimat printr-un slogan, cum ar fi: „Avem o cultură a inovației” sau „Suntem o cultură bazată pe acțiune.” Alții presupun că afirmațiile lor valoroase reprezintă în mod adecvat unica lor cultură.

Dar în cele mai multe cazuri ei ignoră sau nu acordă atenție la ceea ce se află sub suprafața organizației. Ei au tendința de a se concentra pe „Modul în care spunem că facem lucrurile” și nu pe „Modul în care facem lucrurile cu adevărat”. Ignorarea a ceea ce se află dincolo de suprafață va mina în final schimbarea organizațională.

Cultura organizațională este în mare parte invizibilă, până când nu mai este

Valoarea unei organizații va fi măsurată prin capabilitatea sa de a se schimba.

Atunci când creați o listă de întrebări pentru a evalua cultura curentă, luați în considerare aspectele de deasupra și pe cele ascunse, sub suprafață:

 • Ce schimbări culturale specifice vor îmbunătăți vizibil rezultatele afacerii în 12 luni?
 • Este cultura organizațională aliniată cu strategia?
 • Crează cultura organizațională un avantaj competitiv pentru strategia companiei?
 • Cât de eficient direcționează cultura organizațională măsurătorile interne și externe de performanță, cum ar fi profitul, creșterea vânzărilor sau a pieței, implicarea angajaților, inovația etc.?
 • Scoate cultura corporativă la lumină ceea ce este mai bun din angajații companiei?
 • Care sunt plângerile cele mai comune ale angajaților referitoare la cultura companiei?
 • Cultura hrănește încrederea?
 • Promovează această cultură răspunsuri rapide la schimbările necesare?
 • Există o autoritate decizională la toate nivelele, nu numai la top management?
 • Cum se „simte” locul de muncă?
 • Cine vornește cu cine (și cine nu)?
 • Cum interacționează oamenii?
 • Ce povești spun oamenii despre organizație sau „eroii” ei?
 • Cum sunt tratați clienții, furnizorii și alți intervenienți externi?
 • Există „ritualuri de trecere”? Și dacă da, ce celebrează?

Lipsesc întrebări? Vă aștept pe voi să completați lista…

Și iată încă niște articole despre cultura organizațională pe care vă invit să le citiți, dacă nu ați făcut-o deja:

Cultură și competitivitate

De ce inocularea unei culturi a recunoștinței este rentabilă

Impactul umbrei organizaționale

Despre schimbare și cultura organizației

 

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *