Blog

Blog

Comments (1) - Uncategorized

Cultură și competitivitate

Cultura organizațională este ultimul factor de diferențiere competitivă. O companie care intră pe o piață cu ambiția de a crește și de a câștiga, trebuie să aibă o cultură puternică și să împărtășească valori comune.

Vechiul model de comandă și control nu funcționează în companiile cu creștere rapidă, concentrate pe clienți și cu o organizare dispersată, așa cum sunt majoritatea companiilor de astăzi. Valorile pe care le împărtășește organizația trebuie să fie prezente în interiorul, dar și în exteriorul acesteia. Fiecare angajat este un port-drapel pentru companie, atât la muncă cât și în viața privată.

Oamenii pot reprezenta multe culturi naționale sau etnice diferite, dar ca angajați trebuie să împărtășească același set de valori. Pentru a face posibilă creșterea rapidă a companiei, rămânând în același timp concentrată pe clienți, ierarhiile organizaționale trebuie să fie cât mai plate posibil. Strategia și cultura sunt globale, în timp ce serviciul clienți este local.

Cultura companiei este ceva la care ajungeți și apoi o exprimați în scris. O puteți folosi după aceea pentru a-i informa pe potențialii angajați și pentru a-i forma pe cei ce se alătură companiei. Angajații care nu subscriu culturii organizaționale își vor găsi cariere mai potrivite în alte părți.

Pe măsură ce distilați cultura propriei organizații, iată câteva sfaturi practice:

  • Cultura organizațională este cleiul care ține totul împreună.
  • Persoanele cheie în construirea culturii companiei sunt directorul general și echipa de management din jurul lui. Dacă ei nu o fac, nimeni nu o va face. Pentru asta, ei trebuie să fie deschiși față de intrările și influența care vin dinspre organizație. Cultura se infiltrează în ambele sensuri în același timp.
  • Cultura trebuie discutată și transpusă în fapte implicându-i pe cei din interiorul organizației. Și îi trebuie timp pentru a se instala. Nu este o politică. Comportamentul de fiecare zi trebuie să fie consistent și aliniat cu cultura. Nu este posibil să vorbești despre ea într-o zi și să nu o aplici în alta.
  • Chiar dacă cultura unei companii puternice nu se va schimba prea mult, nu este o cultură dacă nu se schimbă în timp. Companiile evoluează, iar cultura are nevoie să țină pasul cu realitatea.
  • Cultura centrată pe clienți nu se va instala fără o comunicare imediată și rapidă în interiorul organizației. Mijlocitorii, care traduc între management și oamenii din prima linie, sunt un obstacol.
  • Democratizarea organizației o face umană și la fel grija față de comunitatea din afara afacerilor. Ca rezultat, angajații și clienții devin mai legați de companie.
  • Fiecare angajat trebuie să fie format în această cultură. Cultura trebuie să fie o poveste comunicată fiecăruia și o cerință pentru fiecare persoană individuală care vine în organizație. Cultura definește modul în care oamenii se tratează între ei și se poartă în interiorul organizației.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *