Blog

Blog

Comments (2) - Uncategorized

Definirea orientărilor culturale ale fiecăruia

Acest articol se bazează pe cartea lui Philippe Rosinski despre „coaching-ul cultural”, în care acesta ne învață cum să obținem un avantaj din aceste diferențe.

Esența practicii multiculturale, așa cum o definește Philippe Rosinski constă în acceptarea, adaptarea, integrarea sau cercetarea proactivă a diferențelor, conform gradului propriu de abordare etno-relativă. În acest fel, conform propriului nivel, veți fi mai mult sau mai puțin apți să uniți valorile culturale contrare în jurul unor teme comune, așa cum am scris în articolul „Diferitele abordări ale comunicării interculturale”, pe care îl puteți găsi aici: https://www.buzdugan.com.ro/blogmanagement/?p=610 . Dar pentru a-i înțelege pe ceilalți este primordial să știți să poziționați valorile fiecăruia.

Iată o listă a valorilor diametral opuse, prezentată de Rosinski, referitoare la problematici universale. Alegerea celor care vă corespund vă va permite inițierea în acest exercițiu introspectiv. Deci care sunt valorile dumneavoastră?

Gestionarea timpului

Raritatea: Timpul este o resursă rară, care nu trebuie pierdută.

Abundența: Timp este din plin, să-l obținem.

Mono-cronic: A se consacra unei singure activități.

Poli-cronic: A se consacra mai multor activități simultan.

Definirea identității și a scopului în viață

A fi: Înseamnă trăirea vieții care contează, dezvoltarea talentelor și relațiilor.

A face: Prioritatea este acordată realizărilor și mai ales celor vizibile.

Individualism: A insista asupra caracteristicilor și a proiectelor individuale.

Colectivism: A insista pe apartenența la un grup.

Structura și funcționarea privilegiată în interiorul organizației

Universalism: Toate cazurile trebuie tratate într-o manieră identică. Se adoptă procedee comune pentru a obține coerența și economii de scară.

Particularism: Se ține cont de circumstanțele particulare. Se favorizează descentralizarea și soluțiile individuale.

Ierarhic: Societatea și organizațiile trebuie să fie stratificate din punct de vedere social pentru o bună funcționare.

Egalitarism: Oamenii sunt egali obligați să joace roluri diferite.

Delimitarea teritoriului fizic și psihologic

Protecționism: A se proteja păstrând viața personală și sentimentele pentru sine și prin reducerea intruziunilor în propriul spațiu fizic.

Partajare: A construi relații apropiate partajând domeniile fizice și psihologice.

Mod de comunicare

Implicit: A se baza pe comunicarea implicită. Se apreciază semnificația gesturilor, atitudinii, a vocii și a contextului.

Explicit: A se baza pe comunicarea explicită. Se favorizează interacțiunile clare și detaliate.

Formal: Se respectă diferitele protocoale și ritualuri.

Informal: Se lasă curs liber familiarității și spontaneității.

Metodă de reflecție

Deductiv: Se insistă mai întâi asupra conceptelor, a teoriilor și a principiilor generale. Apoi, în urma unui raționament logic, se obțin aplicațiile practice și soluțiile.

Iductiv: Se începe prin experimentări, situații și cazuri concrete. Apoi, folosind intuiția, se formulează modele generale și teorii.

Analitic: Se separă un ansamblu în elemente constitutive. Se descompune o problemă în bucăți mai mici.

Sistemic: Se asamblează părțile într-un tot unitar coeziv. Se explorează conexiunile între elemente și focusul se face asupra sistemului în totalitatea sa.

Această listă trebuie, bineînțeles, completată în funcție de nevoile dumneavoastră. A ști să poziționați valorile vă permite nu numai o mai bună autocunoaștere, dar și observarea așteptărilor celorlalți.

Comments (2)

  • Number Dekho

    12:20 PM, July 2023

    “Great article! The points you raised are incredibly insightful and thought-provoking. I particularly appreciate how you address the topic from multiple perspectives, offering a well-rounded view. Your writing style is engaging, making it easy to follow along. Looking forward to reading more from you!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *