Blog

Blog

Comments (1) - Uncategorized

Reguli de aur în definirea funcțiilor în organizație

Acest plan tip se aplică oricărei organizații, oricare ar fi dimensiunea, sectorul, activitatea și forma sa juridică și este ușor de adaptat la situația dumneavoastră.

Descrierea funcțiilor generale este sintetizată pentru persoana în cauză sub formă de obiective globale ale atribuțiilor sale principale. Acestea afirmă rolul pe care trebuie să-l joace în permanență colaboratorul.

Atribuții și responsabilități permanente

Definirea atribuțiilor și responsabilităților permanente precizează întinderea puterii conferite colaboratorului. Orice atribuție delegată implică pentru acesta responsabilitatea de a o exercita. Acest demers antrenează pentru șeful de întreprindere punerea la punct a delegării și exercitarea controlului. Precizia cu care este formulată delegarea în definirea funcției condiționează în mare parte frecvența conflictelor potențiale.

Raporturi ierarhice și legături funcționale

Trebuie definite corect raporturile ierarhice spre nivelul superior și nivelurile inferioare, ca și legăturile funcționale care pot exista. Legăturile ierarhice sunt definite de îndată ce există cel puțin două niveluri. În cazul în care toți colaboratorii depind de șeful companiei, descrierea acestora se dovedește inutilă. Legăturile funcționale sunt create de faptul de a avea autoritate asupra altor activități în afara perimetrului titularului. Asemenea relații apar în organizații de îndată ce se face apel la specialiști. Aceste relații pot dubla sau scurtcircuita legăturile ierarhice.

Domenii și limite de responsabilitate

Perimetrul de responsabilități privește atât persoanele, cât și serviciile, metodele și procedurile, bugetele și materialele, și vine în completarea delegației de atribuții. Este mai bine să determinați de la început informațiile pe care le primește titularul postului de la o anumită persoană sau serviciu, cele pe care trebuie să le transmită unei anumite persoane sau unui serviciu, ca și reuniunile la care va trebuie să participe în mod regulat sau ocazional. Aceste date sunt interesante pentru definirea funcționării zilnice a sistemului informațional al organizației. De aici decurg criteriile de performanță, toate elementele care-i permit șefului companiei și colaboratorului să știe cum este judecată muncă. Acest demers este sursa obiectivității ulterioare în raporturile dintre cei doi.

Definirea funcției – un instrument pentru gestionarea resurselor umane

Descrierea funcției definește instrumentele de gestionare a resurselor umane. Pornind de aici, gestiunea resurselor umane definește referințele de competențe – ce fel de competențe sunt necesare pentru obținerea rezultatelor dorite – și le clasifică în funcție de importanța lor în impactul posturilor asupra rezultatelor organizației prin analiză. În același mod, definirea funcțiilor permite determinarea scării de salarii. Și, tot pornind de la definiție, se pot redacta într-o manieră coerentă anunțurile de recrutare pentru fiecare post.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *