Blog

Blog

Comments (0) - Uncategorized

Descrierea unei misiuni de redresare reușite

Caietul de sarcini al misiunii cerea managerului de tranziție asumarea tuturor responsabilităților direcției generale, asigurarea coordonării și urmăririi afacerilor în curs, gestionarea ofertelor de la furnizori și renegocierea eventuală a anumitor contracte cu clienții importanți, punerea în operă a celor mai bune practici, în special în managementul de proiect, intrarea organizației într-o schemă de evoluție progresivă pentru optimizarea costurilor și a termenelor de realizare a comenzilor.

După doar câteva zile de la instalarea în întreprindere, orizontul se desenează clar și mai sumbru decât cel descris de către acționarul principal: pierderile societății sunt mai mari decât cele anticipate, trezoreria este goală, iar anumite contracte în curs împing pe termen scurt societatea într-o situație dificilă. Știți cum se mai spune pe la noi: „pe-afară-i vopsit gardu’ și-năuntru-i leopardu’”.

Managerul de tranziție ia imediat măsurile care se impun ca indispensabile: redefinirea mandatului, renegocierea anumitor contracte, o gestionare riguroasă a fluxului de numerar zilnic, punerea la punct a unui plan de reorganizare a personalului, pentru a salva un maxim de locuri de muncă și a reduce costurile fixe. În paralel sunt deschise negocieri cu alți jucători din sector pentru a asigura organizației un partener mai puternic, care va putea obține avantaje din comenzile reprezentând cifra de afaceri pe un an de zile.

În ciuda interesului arătat pentru societate de către cumpărătorii potențiali, negocierile nu se finalizează în termenul foarte scurt impus de situația trezoreriei. Managerul de tranziție este constrâns să pregătească o procedură de redresare judiciară pentru a permite continuarea activității sub protecția legii insolvenței și a accelerării restructurării operaționale și financiare.

În această perioadă se reiau negocierile de preluare și sunt contactate inclusiv fonduri de investiții specializate în activitatea de redresare. Acestea se concretizează în mai multe oferte de preluare, acționarul actual nedorind să propună un plan de continuare.

Misiunea managerului este prelungită cu o lună după decizia de autorizare a planului de cesiune, pentru a permite o transmitere transparentă a dosarului, în special a carnetului de comenzi, și pentru facilitarea continuării exploatării de către cumpărător.

La exact 12 luni de la sosirea în întreprindere, managerul de tranziție a dus la bun sfârșit reorganizarea juridică, financiară și operațională a acestei întreprinderi permițând astfel salvarea marii majorități a locurilor de muncă și continuarea exploatării.

Acest exemplu arată, dincolo de competențele de restructurare organizațională și de negociere, flexibilitatea și reactivitatea de care trebuie să dea dovadă managerii de tranziție în cursul misiunilor lor. În acest caz, descrierea inițială făcută de acționar nu era conformă cu realitatea economică, iar obiectivele inițiale nu erau cele impuse de situație.

Profesionalismul managerului de tranziție, simțul realității, pragmatismul în deciziile luate, dar și carisma în antrenarea echipelor într-o restructurare profundă, sunt cele care au făcut diferența.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *