Blog

Blog

Comments (0) - Uncategorized

Practicarea unui chestionar sistemic

Modelul de management agil a reușit să aducă o nouă perspectivă pentru întreprinderi. Acestea nu mai sunt considerate ca simple ansambluri mecanice bazate pe un model liniar, predictibil și reproductibil, ci mai mult ca sisteme integrate bazate pe un model evolutiv, adaptabil și polimorf.

Cea mai bună manieră de atac pentru acest subiect constă în practicarea unui chestionar pe baza unei abordări sistemice. În acest fel vă puteți poziționa față de 5 componente esențiale ale activității echipei și veți reuși să înțelegeți mai bine funcționarea sa actuală (sau cea a unui subsistem a acesteia). Să ne concentrăm asupra viziunii, sctructurii, leadership-ului, relațiilor și producției.

Viziune / Finalitate

Viziunea și finalitățile sunt cele ce orientează echipa, ele constituie motorul acesteia și îi indică direcția. Viziunea trebuie să fie percepută ca fiind comună și partajată de către membrii echipei, fiecare dintre ei trebuind să se asigure că este de acord cu realizările viitoare. În acest fel obiectivele trebuie să fie clare și acceptate de către toți.

Structură / organizație / cultură

Fiecare echipă posedă o structură și o organizare care îi sunt proprii, iar acestea trebuie gândite în funcție de orientarea sa. Este important deci să vă întrebați dacă rolurile sunt pertinente și acceptate de către toți. Există o potrivire reală între repartiția sarcinilor, scopurile definite de echipă și structura sa?

Cultura pe de altă parte trebuie să permită dezvoltarea unui sentiment de apartenență în echipă, favorizând astfel cooperarea între membrii săi. În acest sens întrebările se vor referi la valorile echipei, limbajul său comun și imaginea vehiculată de aceasta în exterior.

Leadership

Pentru ca fiecare echipă să-și poată menține direcția trebuie verificat cine este liderul, cum se realizează luarea deciziilor și care sunt modelele comportamentale reciproce între membri și lider.

Relaționare / Ambianță

Relațiile cu mediul exterior ca și relațiile interne trebuie să fie reglementate, observate și controlate. În acest sens întrebările necesare se referă la fiecare tip de realții: care sunt așteptările clienților, care sunt partenerii echipei și ce raporturi sunt întreținute cu aceștia?

Care sunt concurenții interni sau externi ai activității echipei?

Care este ambianța generală? Care sunt relațiile dintre membri?

Relațiile cu liderul sunt bune?

Energie / Angajament / Creativitate

Echipa există pentru a produce livrabile, deci controlul acestei producții este important. În vederea optimizării calității, acestea ar fi întrebările:

Oare echipa își cunoaște cu adevărat obiectivele? Producția este aliniată cu viziunea? Sunt atinse obiectivele fixate?

Energia vehiculată în cadrul echipei este un factor determinant al calității producției sale. Și atunci trebuie să ne punem întrebări asupra circulației de energie în sânul echipei și despre creativitatea acesteia (cine îndrăznește să inoveze?).

În acest fel va fi posibil să realizați o analiză pertinentă a activității dumneavoastră. Identificând problematicile și mizele, veți avea în mână toate instrumentele pentru a furniza echipei dumneavoastră soluții durabile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *