Blog

Blog

Comments (0) - Uncategorized

Director general, o meserie invidiată, dar riscantă

Director General sau Chief Executive Officer (CEO) este job-ul cel mai admirat și adesea cel mai puțin înțeles. Toată lumea crede că poate face tot ceea ce vrea, că se bucură de o mare putere și de competențe magice. Titlul impresionează întotdeauna, sugerează putere, o remunerație faraonică și onoarea de a fi șeful. Și totuși, dincolo de etichetă, se ascunde realitatea unei meserii în care poți fi revocat pe loc. Să ne concentrăm asupra vocației acestei meserii pasionante, dar dificile.

Funcția sa înglobează tot ceea ce nu deleagă

Prin natura sa, vocația sa este de a răspunde nevoilor salariaților, a clienților, a investitorilor și a autorităților. Marketing, strategie, finanțe, crearea culturii, resursele umane, recrutarea, concedierea, conformarea la normele de siguranță și la legi, vânzări, relații publice, etc., totul cade pe umerii lui. Funcțiile sale sunt ceea ce face în realitate, adică tot ce nu deleagă. Și nu le alege, pentru că anumite misiuni nu pot fi delegate: crearea culturii, construcția echipei de direcție, finanțarea și puterea de a delega, care-i revin în exclusivitate.

Colectarea fondurilor, un start bun, dar insuficient

Mulți dintre șefii de întreprinderi, în special start-up-uri, cred că a colecta fonduri este sarcina lor cea mai importantă. Cu siguranță este un start bun. Dar adevărata sa contribuție se află în construcția unei afaceri superbe, care aduce bani. Principala sa datorie este de a defini strategia și viziunea, iar o echipă de direcție îl poate ajuta să le dezvolte, iar investitorii îi pot aproba planul de afaceri. Dar el singur însuflețește direcția generală, definește piața întreprinderii sale, poziționarea, linia de produse, diferențierea și determină bugetele și parteneriatele.

Construcția culturii

Cultura corespunde ansamblului elementelor proprii grupului uman din întreprindere prin care ei explică modul de gândire și acțiune a actorilor săi și, în special, a actorului său principal, dându-i coerență sub o identitate colectivă, ca punct de reper pentru toți colaboratorii. Elaborarea unei culturi se face prin intermediul personalului care este afectat profund. Condițiile proaste de muncă afectează performanța, pe când un mediu motivant favorizează productivitatea și îi atrage pe cei mai buni. O cultură se construiește în mai multe moduri, dar de fiecare dată cel care dă tonul este directorul general. Fiecare dintre acțiunile și non-acțiunile sale trimite mesaje culturale. Modul de a se îmbrăca, mai mult sau mai puțin formal, de a-și gestiona erorile și de a face un feedback, reacția sa în fața riscului sau modul de a recompensa un colaborator sunt tot atâtea semnale transmise echipelor care modelează puternic cultura.

Motivarea echipei de direcție

El este cel care selecționează, alege și recrutează membrii direcției generale care-l vor înconjura, care se desparte de ei atunci când ceva nu merge și le orientează acțiunile, care vor antrena ansamblul întreprinderii. El trebuie să rezolve divergențele dintre membrii direcției și o să vegheze ca aceștia să lucreze împreună într-o direcție comună. El dă orientarea comunicând cu claritate strategia și viziunea obiectivului întreprinderii. Dacă aceasta din urmă indică echipelor încotro se îndreaptă întreprinderea, valorile circumscriu mijloacele pentru a reuși și determină comportamentul acceptabil pentru fiecare membru al organizației, directorul general fiind referința în termeni de exemplaritate. Colaboratorii își aleg reperele dintre valorile interpersonale vehiculate, cum ar fi încrederea, cinstea, deschiderea de spirit.

Definirea efectului investiției

El stabilește bugetele și proiectele care susțin strategia și îndepărtează din plan orice proiect care provoacă pierderi bănești sau nu susține strategia. Lui îi revine să analizeze și să arbitreze principalele cheltuieli, în special cele investiționale. El trebuie să dea satisfacție principalilor săi furnizori, cei care încă de la început i-au încredințat banii lor. Anumiți șefi de întreprindere nu se consideră a fi finanțiști, și totuși deciziile lor sunt acelea care determină destinul financiar al organizației. Prin intermediun unui Director Financiar dirijează finanțele, decide investițiile, împrumuturile, reducerile de costuri și eficiența investițiilor.

Alte articole recomandate:

Planul dumneavoastră de afaceri

A fi ambițios fără a deveni detestabil

Despre excelență în management și în multe alte lucruri

Reuşita integrării unui angajat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *