Blog

Blog

Comments (2) - Uncategorized

Cele mai bune citate din Machiavelli

Nicolo Machiavelli (1469-1527), gânditor umanist din perioada renașterii, filozof, teoretician al politicii, al istoriei și al războiului, ne-a lăsat „machiavellismul”, o linie politică dictată de viclenie și rea credință, și o operă mereu actuală, în special „Prințul” și „Arta războiului”. Iată câteva extrase.

„Nu titlul îl onorează pe om, ci omul onorează titlul.”

„Există două manaiere de a combate, una prin lege, cealaltă cu ajutorul forței. Prima este proprie oamenilor, cealaltă este comună cu animalele.”

„Un război îl pornești când vrei și îl termini când poți.”

„Oamenii prudenți știu întotdeauna să-și aroge merite din acte la care au fost constrânși de necesitate.”

„În politică alegerea este arareori între bine și rău, ci între cel mai mare și cel mai mic rău.”

„Setea de a domina este cea care se stinge ultima în inima omului.”

„Nu mergem niciodată decât antrenați de forța propriei naturi.”

„Defectul obișnuit al omului este de a nu prevedea furtuna atunci când este timp frumos.”

„Ne atragem ura atât făcând bine cât și făcând rău.”

„O schimbare o pregătește pe alta.”

„Hazardul guvernează puțin mai mult de jumătate din acțiunile noastre, iar noi dirijăm restul.”

„Acolo unde există multă voință, dificultățile scad.”

„Nu există un motiv mai bun pentru disperare decât a nu găsi un nou motiv pentru a spera.”

„Pentru a fi eficient trebuie să-ți ascunzi intențiile!”

„Oamenii uită mai repede moartea tatălui lor decât pierderea patrimoniului.”

„Oamenii mari numesc rușine faptul de a pierde și nu pe cel de a înșela pentru a câștiga.”

„Natura ne-a creat cu facultatea de a dori totul și neputința de a obține totul.”

„A guverna înseamnă să vă aduceți supușii la starea în care nu vă pot face rău, nici măcar cu gândul.”

„Este mai sigur să fii temut decât iubit.”

„Unul dintre primele lucruri la om este pasiunea pentru noutate; două mari mobile îl fac să acționeze: teama și noutatea.”

„Pentru a prevedea viitorul trebuie să cunoști trecutul, pentru că evenimentele acestei lumi au mereu legături cu timpurile care le-au precedat. Create de oameni animați de aceleași pasiuni, aceste evenimente trebuie în mod necesar să aibă aceleași rezultate.”

„Pierde acela care știe ce va face atunci când va câștiga. Câștigă cel care știe ce va face atunci când va pierde.”

Alte colecții de citate:

Cele mai bune citate despre reuşită

Citate din Salvador Dali

Citate din Martin Luther King

Din zicerile lui Socrate…

Comments (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *