Blog

Blog
Branding personal: diferenţiaţi-vă pentru a fi remarcaţi

Comments (0) - Uncategorized

Branding personal: diferenţiaţi-vă pentru a fi remarcaţi

Branding-ul personal înglobează toate tehnicile care vă permit să identificaţi şi să vă promovaţi marca dumneavoastră personală. Chiar dacă internetul şi branding-ul personal nu sunt legate sistematic, trebuie să vă controlaţi imaginea pe toate fronturile şi să comunicaţi cu o identitate care vă deosebeşte de cei asemenea dumneavoastră sau de concurenţi. Să ne concentrăm asupra câtorva discipline: autocunoaşterea, marketingul, comunicarea şi web-ul social.

Prin ce sunteţi diferit?

Pentru promovarea proiectului dumneavoastră profesional, a expertizei dumneavoastră şi a vă dezvolta notorietatea, branding-ul personal este o modalitate inovatoare şi eficientă în acord cu propria personalitate, talentele şi competenţele dumneavoastră. Mai întâi trebuie să determinaţi elementele cheie pe care trebuie să le luaţi în considerare pentru a deveni o marcă personală vizibilă şi eficientă.

Ce vă diferenţiază? Puteţi exprima acest lucru în mai puţin de 15 cuvinte? Prin ce vă distingeţi de concurenţii dumneavoastră? Ce aţi făcut în ultimul timp pentru a vă demarca? Care este forţa dumneavoastră cea mai importantă, dar cea mai evidentă? Trăsătura dumneavoastră cea mai remarcabilă? Ca şi o marcă de întreprindere, trebuie să prezentaţi avantaje uşor de identificat pentru clienţii dumneavoastră şi ţinta dumneavoastră privilegiată. Ce trebuie să faceţi pentru a adăuga o valoare distinctivă remarcabilă, pentru a fi mândri şi a vă prevala în mod natural de atuurile dumneavoastră? Şi de ce doriţi această notorietate? Pentru cariera dumneavoastră? Pentru crearea sau dezvoltarea unei afaceri?

A avea o vizibilitate numerică sau a nu exista

Într-o manieră tradiţională este uşor să reuşeşti să fi vizibil prin acţiuni de relaţionare în afara reţelelor sociale, participând la un proiect al întreprinderii care vă pune în valoare competenţele sau vă face să dezvoltaţi altele noi, care vă ranforsează marca dumneavoastră personală; lucrând independent pentru persoane care vă vor face publicitate, scriind un articol în buletinul intern al întreprinderii dumneavoastră, a fi disponibil pentru un grup de lucru din sectorul dumneavoastră, de fapt orice acţiune care vă scoate în faţă în domeniul dumneavoastră de expertiză, în interiorul sau în afara întreprinderii dumneavoastră. Tot ceea ce faceţi comunică valoarea şi caracterul brandului dumneavoastră. În prezent aveţi la îndemână instrumente şi medii sociale pentru a vă accelera marca personală la viteza a VI-ea. Printre canalele de relaţionare sociale alegeţi-le pe cele mai importante pentru dumneavoastră, în orice caz pe acelea care sunt cele mai coerente cu imaginea şi obiectivul dumneavoastră final. În lumea numerică, dacă nu sunteţi prezenţi, sunteţi pe cale să deveniţi invizibili.

Un blog sau un site web cu numele dumneavoastră ca nume de domeniu

Portul de domiciliu personal, printre fluxurile numerice, poate fi un site sau un blog, mai curând un blog care dă o imagine mai personală şi autentică pentru că permite o interacţiune şi un dialog cu cititorii dumneavoastră. Este convenabil să selecţionaţi activităţile şi instrumentele potrivite şi să participaţi la grupuri de profesionişti sau de experţi din sectorul dumneavoastră de activitate. Implicaţi-vă progresiv, devenind din spectator producător, confruntaţi-vă ideile cu cele ale celorlalţi, folosiţi funcţionalităţile existente pentru a facilita urmărirea actualizând anumiţi parametri de notificare pentru a primi informaţii prin curier sau pe telefon, creaţi-vă liste pe Twitter, TikTok, YouTube şi  folosiţi firul RSS pentru a fi informat sau a disemina informaţie creată…

Alte articole recomandate:

Căi de ameliorare a eficienței în management

Cum să vă optimizați spațiul de lucru pentru creșterea productivității

Resuscitarea artei de a pune întrebări

Puterea de a nu face nimic pentru a fi mai performant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *