Blog

Blog
Da pentru delegare, dar cum?

Comments (0) - Uncategorized

Da pentru delegare, dar cum?

În România, delegarea nu este întotdeauna privită cu ochi buni şi nu este un reflex automat al majorităţii patronilor şi conducătorilor.

De fapt, cel care deleagă nu are întotdeauna încredere şi nu vrea întotdeauna să-şi cedeze puterea sau responsabilităţile. Din partea celui care primeşte aşa-numitele responsabilităţi, acesta are adesea impresia unei supra-sarcini fără o valoare adăugată reală.

Totuşi, delegarea este unul dintre stâlpii reuşitei în întreprindere.

Ce înseamnă de fapt a delega?

Pentru a delega corect, trebuie mai întâi să înţelegem despre ce vorbim: a delega nu înseamnă debarasarea de o sarcină ingrată, nu înseamnă transmiterea de instrucţiuni pentru executarea acestei faimoase sarcini. Delegarea nu înseamnă nici abandon, nici sub-contractare.

Este o partajare a unei părţi a responsabilităţilor şi a puterii, şi în acelaşi timp riscul de a paria pe un colaborator pentru a face un proiect să avanseze.

Cum să delegi?

Iată mai multe puncte pentru a încerca să delegaţi în cel mai bun mod posibil:

  • Selecţionaţi o persoană care va fi capabilă să îndeplinească sarcina pe care i-o încredinţaţi apoi accordaţi-i autoritatea necesară pentru a reuşi;
  • Comunicaţi clar ceea ce aşteptaţi: modul realizare, rezultatele aşteptate, importanţa sarcinii, timpul necesar;
  • Delegaţi sarcini ingrate, dar şi sarcini interesante pentru că riscaţi să diminuaţi motivarea celorlalţi;
  • Delegaţi în mod progresiv, nu daţi totul dintr-o dată;
  • Delegaţi în avans: încercaţi să prevedeţi şi să anticipaţi responsabilităţile înainte de a fi prea târziu şi a fi debordat;
  • Informaţi toate persoanele implicate în proiect sau în sarcina respectivă pentru a evita orice neînţelegere sau problemă. Este importantă păstrarea coerenţei în echipa dumneavoastră. Vegheaţi ca toată lumea să înţeleagă corect că o anumită persoană este însărcinată cu o anumită sarcină;
  • Acordaţi încredere şi lăsaţi persoana să coordoneze pentru că ea se organizează aşa cum i se pare bine pentru a efectua munca solicitată;
  • Asiguraţi-vă totuşi de buna desfăşurare a situaţiei şi comunicaţi un feedback pozitiv, dacă este posibil, pentru etapele depăşite;
  • Fiţi coerent cu dumneavoastră înşivă: aşteptările dumneavoastră nu trebuie să se schimbe, iar dacă sunt modificări de făcut, vorbiţi cu persoana responsabilă;
  • Faceţi o trecere în revistă în particular cu persoana desemnată: arătaţi-i ce să facă dacă rezultatele nu sunt la înălţimea aşteptărilor dumneavoastră, vorbiţi-i concret pentru a-i da noi chei pentru a reuşi.

Alte articole recomandate:

Ce tip de patron vă convine cel mai bine?

Despre câștigarea respectului prin exemple

Jocul se schimbă – tendințe care schimbă vânzările

Atunci când creșterea rimează cu încrederea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *