Blog

Blog

Comments (0) - Dezvoltare Personală

Analiza sistemică a organizațiilor

Analiza sistemică oferă conducătorilor o abordare eficace pentru o mai bună înțelegere a organizării interne a întreprinderii lor.

Întreprinderea, un sistem concret și abstract

Întreprinderea este un ansamblu de mijloace materiale, imateriale, finanaciare și umane asamblate pentru a produce și a vinde bunuri și servicii pe o piață pentru a realiza profit. Este constituită din elemente tangibile (mașini, terenuri, clădiri), dar și abstracte (o istorie, o cultură). Organizată, are o structură de funcționare care asigură coordonarea elementelor sistemului, deschisă în relația cu fluxurile de intrare și ieșire și cu mediul său înconjurător, este finalizată cu un obiectiv care necesită punerea la punct a unei strategii, dinamică, în evoluție constantă datorită modificărilor din mediul înconjurător, reglementată pentru atingerea obiectivelor grație deciziilor luate. Informația acoperă toate mijloacele și procedurile destinate să furnizeze membrilor organizației o reprezentare a stării și a funcționării acesteia față de mediul său înconjurător. Decizia de pilotaj privește toate elementele (personal, proceduri, cultură etc.) care intervin în procesul de decizie. Operaționalii asigură buna funcționare a întreprinderii: sisteme de producție, sistem financiar, sistem de gestiune a personalului etc.

Un sistem cu mediul său

Întreprinderea este considerată ca fiind un sistem cu un mediu – piață, concurență, subsisteme și ceea ce este înăuntru – uzină, servicii administrative, puncte de vânzare etc. Analiza sistemică privește întreprinderea în complexitatea sa (ea este compusă din subsisteme și dintr-un mediu), în globalitatea sa (întregul este mai mare decât suma părților care-l compun), organizarea sa (cu niveluri ierarhice structurale și procese funcționale) și cu interacțiunile sale: schimbarea unei condiții economice influențează celelalte condiții economice ale sistemului. Întreprinderea schimbă cu mediul și subsistemele sale fluxuri de intrări și ieșiri:

  • De activități, logistice – materii prime, produse finite, semifabricate – și monetare;
  • De structură, de echipamente, de active – materiale, mobilier, localuri – și de personal;
  • De informație, compuse de elemente informale – cultură, presiuni politice, sociale – și formale – cercetare-dezvoltare, brevete, cereri de ofertă, devize, comenzi, livrări, facturi.

Întreprinderea ca un sistem dinamic interacționează cu mediul său influențată de evenimente care induc decizii, provoacă o retroacțiune cu mediul său și funcționarea sa. Abordarea sistemică observă procesul schimbării și problemele în ansamblul lor, studiază interrelaționarea, legăturile de creștere, reglementare sau extincție și elaborează ipoteze.

Avantajele abordării sistemice

Abordarea sistemică este o disciplină utilizată pentru a găsi soluții care să răspundă complexității și să însoțească schimbările mediului înconjurător. Ea atinge cultura întreprinderii, valorile sale, organizarea, consiliul intern, managementul personalului, sistemul de informații, structura, organizarea administrativă și organizarea muncii. Ea ameliorează serviciile în toate domeniile, ca și satisfacția clienților, mărește veniturile și reduce costurile, prevăzând rezultatele mai curând decât să le suporte. Ea permite integrarea elementelor de planificare strategică, dezvoltarea managerială și de leadership, spiritul de echipă și alte criterii organizaționale pentru a crea o schimbare favorabilă a organizației. În final, acest demers global este atașat mai mult schimburilor între serviciile și actorii întreprinderii decât analizei fiecăruia, raționând în raport cu obiectivul întreprinderii.

Articole complementare:

Arta alegerii unui bun partener pentru a reuși

Fraze de evitat pentru a avea succes

Nu delegați mai mult ci mai eficient

Soluția ascunsă în spatele conflictului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *