Blog

Blog

Comments (0) - Uncategorized

Elementele cheie ale schimbării

Nu există o rețetă prestabilită a succesului pentru o instalare în funcție sau pentru primele zile ale unei misiuni de redresare a unei organizații. Din contră, aplicarea automată a unor scheme care au reușit în altă parte poate fi periculoasă. Fiecare organizație are propria sa istorie, propriul său „ADN”, propriile sale criterii strategice ale reușitei, un nivel al urgenței mai mult sau mai puțin puternic. Un conducător trebuie să știe să se adapteze fiecărei situații, cu flerul, experiența și stilul său personal.

Totuși, anumite principii generale, linii directoare sau reguli de bun simț se degajă din experiența proprie sau din ceea ce-am mai citit. Le-am grupat în 7 alineate care vă pot conduce către reușita unei instalări într-o funcție de director general sau a unei operațiuni de redresare a unei organizații.

  1. Controlul câmpului de operații

Noul director trebuie să măsoare rapid pulsul organizației, pentru a lua primele decizii în săptămânile de după preluarea funcției. Fără a pretinde o imagine exhaustivă a situației, el trebuie să înțeleagă ceea ce se petrece, organizația, oamenii, să balizeze principalii factori de risc, să identifice aberațiile și disfuncționalitățile majore. În această fază, care poate începe chiar înainte de preluarea efectivă a funcției, este de asemenea necesar să se clarifice așteptările acționarilor grupului sau a nivelului ierarhic superior, să se înțeleagă prioritățile lor și să se expliciteze lucrurile nespuse.

  1. Alegerea punctelor de sprijin

Conducătorul are nevoie de puncte de sprijin, pentru a înțelege ceea ce se petrece în întreprindere, pentru a-și desfășura acțiunile și pentru a transmite mesaje. Primele decizii privesc întotdeauna oamenii: alegerea unei echipe de apropiați are o importanță decisivă. Este preferabil să te bazezi cât mai mult pe oameni din întreprindere, dar nu trebuie ezitat în cazul înlocuirii rapide a unor persoane atunci când competența, și mai ales încrederea, nu sunt prezente. Va fi posibilă o revizuire ulterioară a organizației, dar este important ca aceia pe care contăm să o afle foarte repede.

  1. Luarea primelor măsuri

Fără a construi imediat o strategie pe termen lung, trebuie de la sfârșitul primei luni decise și anunțate primele măsuri concrete. Într-o situație de urgență, unde este periclitată însăși supraviețuirea organizației, este vorba de limitarea pierderilor financiare și îmbunătățirea trezoreriei. Totuși, în orice context, sunt necesare măsuri simbolice, câteva rezultate concrete, mici victorii rapide, un plan de acțiune precis și jalonat în curs de realizare, permițând să se întrevadă schimbarea, redând încrederea în interiorul și în afara organizației prin crearea unei dinamici pozitive.

  1. Punerea organizației sub control

Raportarea este fundamentală: nu acționăm decât asupra a ceea ce măsurăm. Măsurarea este de multe ori mai importantă decât comportamentul, pentru că ea este cea care-l modelelază. Dar trebuie facută simplu. Suprainformarea poluează și dezinformează. Raportările lunare de 50 de pagini sunt ineficace și cronofage.

Conducătorul trebuie de asemenea să pună întreprinderea sub o tensiune pozitivă, instituind regulile jocului colectiv, fixând ritmul reuniunilor și regulile de luare a deciziilor și de angajare a cheltuielilor, definind și controlând planul de acțiune pe termen scurt. El trebuie să-și rezerve posibilitatea de a intra punctual în detaliile operațiunilor pentru a le controla bunul mers.

  1. Amânarea marilor proiecte structurale

Nu este vorba de recomandarea reformelor structurale, ci, din contră, de a sublinia pericolul pe care-l implică. Capcana este de a mobiliza resursele și energiile în proiecte structurale grele și fără un rezultat imediat. Este important să se aștepte definirea strategiei pe termen lung. Focalizarea trebuie făcută pe acțiuni pe termen scurt și să nu se complice lucrurile. Anumite schimbări pot fi introduse progresiv pentru a elimina elementele de blocaj, dar ele necesită o bună înțelegere a întreprinderii și o mare prudență. De multe ori, mai binele este dușmanul binelui!

  1. Comunicarea

Comunicarea este cheia de boltă a perioadei inițiale, în egală măsură crucială și delicată.

Conducătorul este încarnarea schimbării. El trebuie să dea sens acțiunii, să asigure, să explice, să mobilizeze energiile. Comunicarea, internă și externă, este și mai critică în situații de criză când întreprinderea este într-o situație delicată. Marile discursuri sunt astăzi depășite: comunicarea trebuie să fie simplă, concretă, directă și punctuală. Transpareța, claritatea, coerența și apropierea sunt cuvintele cheie.

  1. Stabilirea leadershipului propriu

Acest lucru constituie o prioritate. Un om singur nu este poate face nimic, dar nicio schimbare nu este posibilă fără un lider. Orice organizație, mai ales dacă se află într-o fază critică, are nevoie de un dirijor pentru a-i da un „la”, a-i fixa un tempo, a-i indica o direcție. El trebuie să galvanizeze toate energiile, să stabilească și să facă respectate regulile jocului colectiv.

Leadershipul se ia și se asumă, contrar puterii care se deleagă. Mai mult decât despre „putere”, anumiți conducători preferă să vorbească despre exercitarea responsabilităților lor. Acest leadership se impune în mod natural sau deloc. El se bazează pe calitățile personale, umane și relaționale ale conducătorului. El își cumpănește acțiunile: explică, simplifică, decide și acționează, susține echipele, sancționează comportamentele inadecvate, intră în detalii atunci când este necesar. În acest exercițiu al direcției unei întreprinderi, două calități sunt fundamentale: încrederea și curajul.

Aceste principii și reguli se aplică oricărei instalări în funcție, fie că este un post clasic sau o poziție de management de tranziție. Ele capătă o importanță deosebită într-o situație de criză, dar își păstrează importanța chiar dacă dispunem sau credem că dispunem de mai mult timp. În mare măsură, ele sunt aplicabile oricărui proiect de schimbare (chiar și în domeniul politicii!).

Abilitatea profesională a conducătorului este indispensabilă. Totuși, latura umană rămâne sufletul schimbării, iar liderul trebuie să dea dovadă de calități personale importante. Direcția unei întreprinderi și pilotarea ei în primele luni rămâne o artă și, în egală măsură, o știință.

Articole pe teme similare:

Resuscitarea artei de a pune întrebări

Ceea ce spuneți este important – cum să comunicați mai bine în timpul schimbărilor

Să ne concentrăm pe 4 zone atunci când conducem schimbarea

Lecții despre schimbare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *