Blog

Blog

Comments (0) - Dezvoltare Personală

A fi manager în contextul actual

Managerul pilotează organizația într-o lume din ce în ce mai complexă. Succesiunea crizelor impune deja un nou tip de management.

Managerul este un conducător de echipă

El definește metodele și prioritățile care vor permite atingerea obiectivelor organizației. Anumite ierarhii se exprimă la nivel strategic, iar altele la nivel tactic sau operațional. Un alt nivel asigură coordonarea celorlalte două. Pentru o strategie eficace și eficientă, trebuie să fie vizionar, să perceapă orientarea precisă spre care se dorește să-și dirijeze activitatea. Nu este suficient să realizeze profituri pe spinarea competitorilor, să-și seducă clienții pentru a-i păstra pe termen lung, trebuie să supraviețuiască evoluțiilor și situațiilor economice care pot periclita organizația. Echilibrul este foarte fragil într-un sistem din ce în ce mai complex.

Mondializarea și criza financiară paralizează statele

Se chinuie să răzbată, investitori și conducători de mari grupuri încearcă tot felul de strategii pentru a relua creșterea considerată salvatoare pentru toți. Această situație haotică, cu previziuni care nu urmează ipotezele de creștere prevăzute, constrânge conducătorii la o reactivitate mai brutală și mai rapidă cu prețul întregii perspective economice. Trenul deraiază de mult, dar ne încăpățânăm să-l repunem pe niște șine strâmbe. Managerul supus acestei presiuni constante se regăsește prins în acest angrenaj, cu capul lipit de volan, paralizat de angoasă și stresul puterii sau știe să-și anticipeze rezultatele și declinul lent al curbei lui Gauss care guvernează întreaga viață.

Piața bunăstării are vânt din pupa

Aceste condiții îl fac să-și piardă inițiativa într-o logică pur economică, în care omul strivit de sistem și de supralicitarea generată de cei mai puternici, devine înlocuibil. Însuși managerul nu mai controlează nimic. Ambalarea sistemului îi scapă de sub control prin interdependența directă cu oligarhia financiară, ale cărei interese nu coincid cu cele ale tuturor acționarilor lor pentru că legea numărului îi depășește și îi constrânge să privilegieze legea lui Pareto (80% din consecințe sunt provocate de 20% dintre cauze) pentru a-și satisface exigențele. Ei sunt interesați de orice client de îndată ce este capabil să plătească, dar cei mari vor fi cei cu adevărat favorizați.

În concluzie, managerul manipulat de sistem îl alimentează inconștient și ne antrenează cu el în deriva unei logici economice inumane. Când omul trebuie să clădească o economie pentru a-și satisface bunăstarea și echilibrul, devine sclav și se afundă în sărăcie, incapabil să pună în discuție un sistem lansat de strămoșii săi pentru a-l orienta din nou mai mult spre latura umană.

Articole complementare pe care, poate, le-ați ratat:

Sfaturi pentru directorii proaspăt instalați într-o nouă funcție

Arta managementului prin întrebări

Sunteți făcuți pentru a fi numărul 1 sau numărul 2?

Căi de ameliorare a eficienței în management

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *